Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Puhdistamotyöryhmä

Puhdistamotyöryhmä on hajajätevesien käsittelyjärjestelmien johtavien suomalaisten valmistajien (Jita Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy) yhteistyöryhmä. Ryhmän tavoite on edistää haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä kehittämällä tarvittavia laitteita, palveluja ja tiedottamista yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Puhdistamotyöryhmä tukee alan huoltopalveluja järjestämällä tarvittaessa koulutusta pienpuhdistamohuoltajille esim. yhteistyössä Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kanssa.

Pienpuhdistamohuoltajien koulutus

Puhdistamotyöryhmä tukee alan huoltopalveluja järjestämällä tarvittaessa koulutusta pienpuhdistamohuoltajille. Jäsenyritysten koulutukset ovat tyypillisesti tuotekohtaisia. Aihealueen yleistä koulutusta ryhmä järjestää esim. yhteistyössä Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kanssa.

Tiedottaminen

Puhdistamotyöryhmä tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja ympäristöministeriön kanssa tiedottaessaan hajajätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Jäsenyritysten laitetiedot löytyvät kotisivustojen lisäksi myös ympäristöhallinnon tietosivuilta. Tietosivuihin tutustumista aloittelevalle ja muillekin aiheesta kiinnostuneille hyvä aloitusosoite on Syken puhdistamosivusto alkaen vesi.fi-palvelun teemasivulta Haja-asutuksen jätevesien käsittely.

Puhdistamotyöryhmä on koonnut hajajätevesiasioita koskevaa tietoa sivulle Opas hajajätevesien puhdistamiseen. Sivulta löytyy tietoa mm. ryhmän julkaisusta Hajajätevesiopas.

Ryhmän jäsenyritykset tiedottavat myös osallistumalla alan messuille ja muihin alan toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Puhdistamotyöryhmän jäsenet

Puhdistamotyöryhmän (TR P) muodostavat Muoviteollisuus ry:n ja putkijaoston jäsenyritysten edustajat. Ryhmän toimintaa valvoo putkijaoston johtoryhmä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Työryhmän sihteerinä toimii putkijaoston asiamies. Ryhmä kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta tarpeen mukaan.

Puhdistamotyöryhmä
NimiTehtäväYritysJätevesiratkaisujen lisätietolinkki
Kari KohtalaPuheenjohtajaJita Oywww.jita.fi/fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/
Jyrki LöppönenJäsenUponor Infra Oywww.uponor.fi/tuotejarjestelmat/jatevesijarjestelmat

uponor.rakentaja.fi
Tatu PiiparinenJäsenWavin Finland Oywww.wavin.com/fi-fi/Ratkaisut/Infra-ja-jatevedet/Haja-asutusalueet

www.jatevedet.fi
Kari KuivalainenSihteeriMuoviteollisuus ry
Taulukko 1 Puhdistamotyöryhmän jäsenet ja jätevesiratkaisujen lisätietolinkit

Yhteyshenkilö

Puhdistamotyöryhmän yhteyshenkilö on putkijaoston asiamies, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmälle tarkoitetut sähköpostiviestit ryhmä toivoo lähetettävän sihteerille osoitteeseen kari.kuivalainen a plastics.fi.


Jätevesiasiat kunnossa viime tipassa
Kuva 1 Lisätietoa:
Viimetipassa-video Youtube-kanavalla
Suomen paras hajajätevesikunta 2020 pikkukuva
Kuva 2 Lisätietoa: www.paatoksetputkeen.fi

Kuntakilpailun rekisteriseloste 2020
69KB, päivitetty 1.10.2020