Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Oppaat ja materiaalit

Materiaalia opettajille ja oppiville

Uusiomuovisanasto

Sivulle on koottu uusiomuoveihin liittyviä termejä ja niiden selityksiä. Luettelon järjestys on alla vapaamuotoinen ja oheisessa tiedostossa aakkosjärjestyksen mukainen. Yksittäiset termit ja selitykset löytyvät sivulta Muovitieto/Sanasto.

Uusiomuovirakeita
Kuva 1 Uusiomuovia kuljetukseen ja käyttöön valmiissa muodossa, jonka nimitys on granulaatti, pelletti tai rae.

Uusiomuovi
Uusiomuovit ovat muovimateriaaleja, joita valmistetaan hyödyntäen käytöstä poistettuja muovisia materiaaleja ja tuotteita. Uusiomuovit ovat kierrätysprosessien tuotteita. Uusiomuovi on kierrätettyä muovia. Katso myös Kierrätysmuovi ja Muovien kierrätys.

Uusiomuovituote
Kierrätetystä muovista (uusiomuovista) kokonaan tai osittain valmistettu muovituote. Suositeltavaa on ilmoittaa yksiselitteisesti uusiomuovin osuus tuotteen valmistamiseen käytetyistä materiaaleista.

Kierrätysmuovi
Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovi, Kierrätetty muovi tai Uusiomuovi.

Kierrätettävä muovi
Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovimateriaali, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovimateriaali.

Kierrätetty muovi
Katso Uusiomuovi.

Kierrätysmuovituote
Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovituote, Kierrätetty muovituote tai Uusiomuovituote.

Kierrätettävä muovituote
Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovituote, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovituote.

Kierrätetty muovituote
Kierrätysprosessissa hyödynnetty muovituote. Katso myös Muovien kierrätys.

Kierrätyskelpoinen muovi
Kierrätykseen soveltuva muovimateriaali. Kaikki ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.

Kierrätyskelpoinen muovituote
Kierrätykseen soveltuva muovituote. Kokonaan tai osittain muovisten tuotteiden valmistuksessa käytetyt ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.

Muovien kierrätys
Muovien kierrätys on käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä valmistamalla niistä kierrätysprosesseilla uusiomuovimateriaaleja (muovien materiaalihyötykäyttö). Kierrätysprosessien ensimmäisiä vaiheita ovat lajittelu ja keräys. Kierrätyksessä muovit käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai mekaanisin menetelmin. Kierrätysprosessit voivat hyödyntää muoveja myös energiana. Silloin kyseessä olevan muovien energiahyötykäytön ei katsota olevan muovien kierrätystä.

Muovien materiaalihyötykäyttö
Katso Muovien kierrätys.

Muovien energiahyötykäyttö
Materiaalihyötykäyttöön soveltumattomien käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden polttamisen hyödyllisten tuoteprosessien tarvitsemaksi energiaksi katsotaan olevan muovien energiahyötykäyttöä.

Muovien energiakäyttö
Käytöstä poistettuja muovisia materiaaleja ja tuotteita käytetään polttoaineena niiden suuren energiasisällön ansiosta. Katso myös Muovien energiahyötykäyttö.

Uusiomuovirakeita

Uusiomuovisanasto

Uusiomuovisanaston termit ja selitykset aakkosjärjestyksessä:
Uusiomuovisanasto
Uusiomuovisanasto on kokoelma uusiomuoveihin liittyviä termejä ja niiden selityksiä.
98KB, päivitetty 8.3.2024

Uusiomuovisanasto