Kuva: Suominen Joustopakkaukset OyPuhalluskalvoekstruusio

Muoviala

Tervetuloa tutustumaan muovialaan ja tervetuloa töihin mahdollisuuksien muovialalle. Ammattikouluista yliopistoihin, Suomessa on monen eri tasoista koulutusta muovialalle. Uramahdollisuuksia löytyy myös laidasta laitaan. Oppisopimukset ja rekrykoulutus ovat hyviä väyliä muovialan töihin.

Oppisopimuskoulutus muoviteollisuudessa

Tutkinnot suoritetaan yleensä näyttötutkintona, mutta ammatilliset perustutkinnot on mahdollista suorittaa myös opetussuunnitelma perusteisena.

Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon käytännön työtehtäviä tekemällä. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteita, joita on yhteensä noin 360.

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet pyritään toteuttamaan aina aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa, mieluiten omalla työpaikalla. Tutkintotilaisuuden järjestäjän tehtävänä on järjestää opiskelijalle mahdollisuus osallistua näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana tai sen päätteeksi.

Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista saa lisätietoa työvoimatoimistoista, aikuiskoulutusta antavista oppilaitoksista ja opetushallituskesta.

Lisätietoa

Opetushallituksen sivuilta löytyy lisätietoa liittyen oppimisesta työelämässä.


www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen, kohdasta oppisopimuskoulutus

Muovi- ja kumialan näyttötutkinnot ennen koulutusreformia

Muovi- ja kumialan näyttötutkinnot 2015
221KB, päivitetty 26.8.2015
Muovialan näyttötutkinnot 2015
Näyttötutkinnot 2015 kuvana