Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Työtä lähivesiemme hyväksi

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 25.5.2016

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työ lähivesiemme hyväksi konkretisoitui 18.5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta. Työ jatkui 23.-24.5.2016 osallistumisella jätevesien käsittelyä koskevista standardeista vastaavan CEN/TC165:n kokoukseen.

Puhdistamotyöryhmän mielestä YM:n lausuntokierrokselle 27.4.2016 toimittamassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettiin ympäristönsuojelulakiin muutoksia, jotka ovat lähivesiämme koskevan kehityksen kannalta huolestuttavia. Haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaiseen käsittelyyn tulisi mielestämme panostaa esitettyä enemmän. Niinpä Muoviteollisuus ry:n lausunto tiivisti puhdistamotyöryhmän näkemykset ja totesi perustellun vastustavan kannan luonnokseen. Lisäksi lausunnossa nostettiin esiin muutosehdotuksen ongelmakohtia ja ehdotettiin niihin parannuksia.

Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulla Tiedotteet ja kannanotot.

Kokouspäivän aurinkoinen sää Helsingissä

Eurooppalaisen standardisoinnin tekninen komitea CEN/TC165 ”Waste water engineering” vastaa monista lähivesien tilaan vaikuttamisen kannalta keskeisistä standardeista. Komitean työryhmän WG41 ”Small type sewage treatment plants (< 50 inhabitants)” vastuulla on pieniä jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskeva EN 12566-standardien sarja. Järjestelmillä voidaan kerätä ja puhdistaa haja-asutuksen talousjätevesiä sekä näin merkittävästi vähentää lähivesien ravinnekuormitusta, ravinteiden aiheuttamaa lähivesien rehevöitymistä ja talousvesikaivojen saastumista. Komitean kokous järjestettiin tällä kertaa Helsingissä ja sen huomioi keskittyi mm. pienpuhdistamoita koskevan standardin EN 12566-3 edelleen kehittämiseen.

Lue lisää standardisoinnin teknisestä komiteasta CEN/TC165.

Yksityiskohtaisia lisätietoja hajajätevesien käsittelyjärjestelmistä on löydettävissä putkijaoston ja puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten kotisivuilta. Katso Putkijaoston jäsenyritykset.

Lisätietoja:
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 8439 425

Takaisin