Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 4.2.2022

Tampereen ammattiopiston Tredun kumi- ja muovialan opettajana pitkän uran tehnyt Sirkka-Helena Ilveskoski jäi hiljattain eläkkeelle. Hänellä on lähes 40 vuoden kokemus ja näköala suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen.

Muoviteollisuuden useampi sukupolvi ja tietysti koko Muoviteollisuus ry:n toimisto saamme olla syvästi kiitollisia aina innostavalle ja energiselle Sirkka-Helenalle hänen mahtavasta panostuksestaan alan ammatilliseen osaamisen kehittämiseen Suomessa .

Hän itse kokee, että:
- Hienointa työssäni ovat olleet ihmiset, vuorovaikutus yrityksiin, Tredun sisällä eri alojen ammattilaisiin ja tietenkin opiskelijoihin. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen ja sydämeen opiskelijan valmistuessaan lausuma ” kiitos, että uskoit minuun”. Opettajille eri yrityksissä mahdollistetut työelämäjaksot olivat suureksi hyödyksi opiskelijoiden työelämäharjoittelun ohjaamisen rinnalla.

Sirkka-Helena kehuu myös työnantajaliittoja.
- Mm. Kumitaituri-projekteissa Pirkanmaan yrityksiltä saatiin vahvasti alan näkyvyyttä Tredun opiskelijoille ja koko organisaatiolle. Myös alan oppilaitosten neuvonpidot Etelärannassa olivat merkityksellisiä. Kone-, laite- ja kemikaalitoimittajien vierailut demoineen ovat pitäneet tietotaitoa yllä ja myös olleet opiskelijoiden arvostamia.
Opetushallitus organisoi kumi- ja muovialojen yhteistyön VIETE - ja MUKUVE-projekteissa.

- Ne ovat olleet todella tärkeitä kollegojen vuoropuheluja, pyrkimyksenä oli saada maanlaajuisesti alalle vetovoimaa.

- Ammatillisen koulutuksen reformissa olin kone- ja tuotantotekniikan työryhmässä, mikä oli mielenkiintoinen ja työläs projekti toteuttaa annetussa aikataulussa. Tutkinnon osien sisältöjen kirjoittaminen osin yhdessä yritysten kanssa oli mielekästä. Henkilöyhdistykset Suomen Kumitekninen yhdistys ry ja Muoviyhdistys ry ammattitaidon kehittäjinä ovat myös mukavaa verkostoitumista.

Yksi iso projekti Sirkka-Helenalle oli EU-hanke Upskill, jonka tavoite on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua, opettajien ja muovikoneiden käyttäjien pätevyyttä sekä kohdentaa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaa vastaamaan paremmin työmarkkinoiden vaatimuksia. Upskill-projektissa tuotettiin todella runsas kattaus tietoa, esityksiä ja materiaalipaketteja.

- Suomalainen ammatillinen koulutus antaa laajan perusosaamisen. Ammattitaitoista työvoimaa muovialalle tarvitaan ympäri Eurooppaa. Vierailut Liettuan ja Ranskan partnerien oppilaitoksissa auttoivat oppimateriaalin työstössä. Erot oppimisympäristöjen varustetasoissa ovat merkittäviä. Opetus ja ohjaus luokkahuone vs. salillinen kymmeniä aina tarjolla olevia uudehkoja tuotantolaitteita käyttöinsinööreineen haastaa pedagogiikkaa. Opetussuunnitelmista riippumatta kaikki 18 oppimateriaalin osaa ovat esimerkkeinä eurooppalaisesta ammatillisen tietotaidon tarpeesta. Varsinkin ammatilliset Upskill-materiaalit voisivat edelleen muokkautua paikallisesti käyttäjien käsissä. Projektin aikana saimme tuntiresurssia, joka mahdollisti Tredussa yhteistyön useiden kone- ja tuotantotekniikan opettajien kanssa.

- Projekteissa tarvitaan yhteinen visio. Työkielenä englanti ei ollut aina helppoa. Puolen vuoden lisäaika olisi ehkä tarvittu materiaalin viimeistelyyn. Opiskelijamme ovat jo selvästi innostuneet käyttämään materiaali-, kumi- ja ruiskuvaluoppimateriaaleja.

Sirkka-Helena näkee muovi- ja kumialan ammatillisen koulutuksen olevan Suomessa hyvällä tasolla. Myös koulutus- ja oppisopimusjaksoja on tarjolla.

- Alan yritykset menestyvät - monet opiskelijat ovat saaneet riittävät taidot Tredusta ja työllistyneet oman kiinnostuksensa mukaan. Suomessa muovi- ja kumialan koulutuksen fasiliteetit ja pedagogia toimivat. Mutta motivoituneita oppijoita tarvitaan lisää. Rohkaisenkin nuoria ottamaan selvää kumi- ja muovialan opinnoista ja töistä, ja tulemaan rohkeasti alalle. Osaajille löytyy töitä.

Takaisin