Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 25.8.2015

Muoviteollisuus Suomessa on noin 600 elinvoimaisen yrityksen monipuolinen joukko. Työntekijöitä alallamme on noin 12 000. Erilaisia muovituotteita tehdään Suomessa laajalle asiakasjoukolle sekä koti- että vientimarkkinoille. Suomen kilpailukyky alalla on perustunut asiakastyytyväisyyteen, luotettavuuteen ja toimitusvarmuuteen. Toimivuutemme edellyttää sitä, että yhteiskunnan rakenteet ja palvelut toimivat.

Tyypillinen "tilauskantanäkymä" alallamme ulottuu enintään 2 kk:n päähän, joskus vain 1, 5 kk. Sen kanssa on keskimäärin pärjätty. Toisaalta kahta täysin samanlaista muoviyritystä ei ole. Paikallisuus ja joustavuus ovat täysin oleellisia selviytymistekijöitä. Juuri kotimaisen muovituoteteollisuuden tapaiselle isojen muovitoimittajien ja voimakkaiden asiakkaiden välissä olevalle PK-sektorille olisi tärkeää pystyä toimimaan kunkin yrityksen kulloinenkin tilanne huomioiden, ketterästi ja tilanteen mukaan - ilman kotikutoisia lisäriskejä.

Muun muassa alkuvuonna 2015 alaamme ovat riivanneet valtamuovien saantivaikeudet, jotka vielä Suomessa usein korostuvat johtuen siitä, että iso osa muoveja tuodaan tänne. Näistäkin muovien saatavuusvaikeuksista ponnistellaan parhaillaan yli. Moni muoviyritys jopa investoi lisää Suomeen 2015 aivan TYKA-sopimuksen linjausten mukaan.

Nyt TYKA-jatkon eli uuden selkeälinjaisen yhteiskuntasopimuksen kaatuminen lähtökuoppiinsa kasaa vuoden päähän paljon hankalaa epävarmuutta koko Suomen toimintakyvystä kaiken globaalin myllerryksen päälle. Parlamentarismin keinot auttaa kaltaistamme PK-sektoria parempaan suoritteeseen vientitulojen kartuttajana vaikuttavat varsin rajallisilta ja hitailta, semminkin jos niitäkin vastaan aletaan jarruttaa. Toki kaikkinainen viennin edistystoiminta ja kannattavan tuotannollisen muoviyritystoiminnan turvaaminen olisi tervetullutta meille kaikille.

Muoviteollisuus ry suosittelee alan yrityksiä käyttämään edessä olevan vuoden hyvään valmistautumiseen. Ainakin tilausten, tuotannon ja kuljetusten arvioiminen kannattaa tehdä vuonna 2016 tehostetun häiriöttömyyden näkökulmasta, erilaisia vaihtoehtoja kussakin tuotantopaikassa tarkastellen. Autamme jäsenyrityksiämme tässä kaikin voimin. Käymme samalla jatkuvaa neuvottelua työntekijäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien välillä niistä toimista, joilla voimme turvata kriittisen muovituotevalmistuksen täällä Suomessa.

Takaisin
Avainsanat Huoltovarmuus, Muoviteollisuus, Työmarkkina