Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus ry mukana Rakentamisen Muovien Green Sopimuksessa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 8.12.2020

Muoviteollsuus ry on kantavana voimana mukana rakentamisen muovien kestävyyttä lujittavassa kansallisessa Green Deal- sopimuksessa.

Muovit ovat monipuolisin kehittyneiden materiaalien ryhmä. Noin viidennes kaikista muoveista käytetään erilaisiin rakentamisen kohteisiin niiden ominaisuuksien ja suorituskyvyn ansiosta. Muovit ja niiden jalostajat ovat monessa suhteessa myös edelläkävijäryhmä. Muoveille laadittiin Suomessa vuonna 2018 kansallinen Muovitiekartta, joka edelleen ohjaa tämän materiaaliryhmän oikeaa käyttöä, oikealla tavalla. Rakentamisen muovien Green Deal on tämän polun suoran luonnollinen jatke

Muoviteollisuus ry allekirjoitti 8.12.2020 ympäristöministeriön, rakennusteollisuuden toimijoiden ja muiden alan keskeisten vaikuttajien kanssa niin sanotun Rakentamisen Muovien Green Deal -sopimuksen. Asiaa valmisteltiin pitkään ja erinäisiä viivästyksiä siihen tuli koronan lisäksi pakkausverojen ja jätelainsäädännön epävarmuuksista. Muoviteollisuus ry toivoo, etteivät kansalliset epävarmuudet ja muovien aiheeton syrjintä tee lopulta sopimuksen toteutusta käytännössä tyhjiksi.

Kotimainen muoviteollisuus on kierrättänyt nousujohteisesti ja pitkään muoveja Suomessa. Muoviteollisuutemme on valmistanut kasvavassa määrin uusiutuvista ja uusioiduista raaka-aineista myös rakennusmuovituotteita sekä niiden suojapakkauksia. Näistä lähtökohdista oli luontevaa ottaa rakentamisen kalvomuovipakkaukset Green Deal -kohteeksi. Sopimuksella pyritään keräämään nämä muovit, uusioimaan ne Suomessa uudelleen toimivaksi raaka-aineeksi, jonka asiakas taas hankkii ensisijaiseksi pakkausmateriaalikseen. Tämän onnistuessa kierrätysympyrä sulkeutuu vauhdittaen kiertotaloutta muovien avulla.

Takaisin