Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovit ovat äärimmäistä resurssiviisautta

Muovit ovat äärimmäistä resurssiviisautta

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 9.2.2016

Muovit merkitsevät valtavaa säästöä käytössä. Myös muovituotteiden valmistus on erittäin vähän energiaa tarvitsevaa tuotantoa. Ja se edelleen vaan tehostuu.

Muoveille ominaisesta resurssitehokkuudesta huolimatta muoviala Suomessa haluaa vieläkin nipistää kulutustaan ja täten parantaa suoritusta sekä muovien ylivoimaisuutta. Muoviteollisuus on aktiivisesti ollut mukana seitsemän vuotta elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa hyvin tuloksin.

37 kotimaista muovituotevalmistajaa on allekirjoittanut sopimuksen valtiovallan kanssa systemaattisesta ja todennettavasta energiatehokkuuden kehittämisestä. Sopimukset kattavat 47 toimipaikkaa.

Vuosien 2008-2014 aikana näissä yrityksissä on toteutettu yli 115 erilaista energiatehokkuutta edistävää toimenpidettä. Niiden ansiosta vuosittain säästyy energiaa yhteensä 16,3 GWh ja energiakustannuksia 1 miljoonan euron edestä. Toimet leikkaavat hiilidioksidipäästöjä jopa 7 kilotonnilla vuosittain. Siksikin muovituotteet jatkavat voittokulkukaan. Oikeastaan mitään muuta materiaalia ei pysty prosessoimaan näin vähäisellä kulutuksella tässä tuotelaajuudessa tai mittakaavassa.

Energiatehokkuustoimien rinnalle ovat nousseet myös vapaaehtoiset materiaalitehokkuuskatselmukset. Näissä vastaavalla tavalla yritykset maksimoivat muovin käyttönsä niin, että kaikki ostoraaka-aine saadaan mahdollisimman täysimääräisenä jalostettua myyntikelpoisiksi tuotteiksi eikä mitään jäisi jätteeksi.

Takaisin
Avainsanat Energiatehokkuus, Kierrätys, Materiaalitehokkuus