Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

BIOCLEAN selvittää muovien hajoamista luonnossa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 26.3.2013

Hyvin usein kysytään, mitä eri muoveille tapahtuu pitkän ajan kuluessa ympäristössä. Tähän kysymykseen tuoreinta tietoa hakee laaja BIOCLEAN -tutkimus.

BIOCLEAN on Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa rahoitettava tutkimusohjelma. Siihen osallistuu 19 tutkimusosapuolta 9 EU-maasta ja yksi osallistuja Kiinasta.

Ennestään tiedossa on, että muovitkin voivat hajota hitaasti luonnon olosuhteissa biologisesti - jopa kaatopaikoilla. Muovien pilkkoutuminen riippuu muovityypistä sekä vallitsevista ympäristöolosuhteista. Kuitenkaan tätä asiakokonaisuutta ei ole tieteellisesti luodattu viimeisin tutkimusmenetelmin. Tutkimustieto on pääosin vuosien takaa ja se on hajallaan. BIOCLEAN -tutkimushankkeesta toivotaan saatavan uutta tietopohjaa, tutkimusmenetelmiä ja kokonaiskuva.

Selvitykset kohdistetaan yleisimpiin muoveihin: PVC:hen, PS:iin, PP:hen ja PE:hen. Eräs selvitettävä osa-alue on se, miten pieneliöt lopulta käyttävät muovien pilkkoutuneet molekyylit ravinnokseen. Uusina alueina halutaan katsoa, voisiko jotain eliökantaa tai biologista menetelmää peräti hyödyntää muovien jätehuollossa. Yksi keskeinen tutkimusalue ovat vesistöt.

Tutkimus kestää vuoteen 2015.

Lue lisää: biocleanproject.eu

Takaisin