Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Suomen muoviteollisuus iloitsee kansainvälisestä sopimuksesta

Suomen muoviteollisuus iloitsee kansainvälisestä sopimuksesta

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 4.3.2022

Maailmassa on liikaa sotimista ja liian vähän enää sopimista. Kansainvälinen yhteisö on myös päättänyt laatia sopimuksen muovien kestävän kehityksen ohjaamiseksi ja takaamiseksi. Se on hyvä, sillä muovit on laajin ja monikäyttöisin ihmiskunnan tarjolla oleva materiaaliryhmä. Niiden oikea käyttö on erittäin tärkeää.

YK:n alainen ympäristöorganisaatio UNEA on 2.3.2022 sopinut neuvottelujen aloittamisesta maailmanlaajuiseksi muovisopimukseksi. Muoviteollisuus ry pitää maailmanlaajuista sopimusta tervetulleena. Yhteistä toimintaa ja rajat ylittävää sitoutumista tarvitaan. Etenkin vesistöissä leviävän roskan osalta on hyvä ja jopa välttämätöntä, että kaikki maat ovat mukana parantamassa ympäristön tilaa.

- Suomen muoviteollisuudessa valmistetaan ja kierrätetään kestävän tulevaisuuden ratkaisuja muoveista. UNEA:n päätös on tärkeä globaali askel kohti samaa tulevaisuutta. On myös tervetullutta, että päätöksessä korostetaan muovien merkitystä yhteiskunnalle, sanoo Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä.

UNEA:n avaus kattaa muovin koko elinkaaren. Se luo puitteet tuleville neuvotteluille. Maailmanlaajuinen sopimus voi sisältää yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi, uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi. Tämä edistää kierto- ja resurssitehokasta taloutta ja luo kestävän muovin valmistuksen, käytön ja kierrätyksen rakenteet kaikkialle.

Maailmanlaajuinen sopimus voi tukea kansallisten muovitoimintasuunnitelmien, kuten Suomen kansallisen muovitiekartan edelleen kehittämistä. Neuvottelujen odotetaan alkavan vuoden 2022 toisella puoliskolla ja niiden pitäisi valmistua vuoteen 2024 mennessä.

Takaisin