Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Pätevät valvojat vähentävät virheitä vesijohto- ja paineviemäriverkon liitostöissä

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 28.11.2022

Muoviputkia hitsaavien ammattilaisten on jo kauan ollut mahdollista hankkia pätevyys hitsaamiseen. Nyt on aika suunnata katseet vesijohto- ja paineviemäriverkon putkistoasennuksia valvovien työnjohtajien osaamiseen.

Puskuhitsausoppaan kansikuvaSähköhitsausoppaan kansikuva

Muoviputkien hitsauksia valvovilta työnjohtajilta vaaditaan hyviä tietoja muovisten paineputkien materiaaleista ja hitsausmenetelmistä, jotta he pystyvät varmistamaan hitsaustyön laadun mm. tunnistamalla mahdollisia virheitä hitsausliitoksissa ja työtavoissa.

-Kun liitokset tehdään hyvin verkon rakennusvaiheessa, säästytään niiden merkittäviltä jälkikorjauskustannuksilta, tiivistää Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen.

Kuivalainen kertoo, että paineputkien hitsauksen valvojien koulutuksen ja pätevyyden vaatimukset on laatinut Muoviteollisuus ry:n ylläpitämä Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta (NK1).

-Koulutukseen on otettu mallia Ruotsista, jossa valvojakoulutuksesta on jo pitkä kokemus.
-Valvojien pätevyysvaatimuksissa huomioidaan mm. standardi EN 13067, jonka vaatimuksiin muovisten paineputkien hitsaajien pätevöinti perustuu.


Vesijohto- ja paineviemäriverkon putkistoasennusten valvojien pätevöintikoulutuksen kesto on noin 16 tuntia kurssin ja pätevöitymiskokeen toteuttamistavasta riippuen. Päteväksi todettu valvoja saa 4 vuotta voimassa olevan pätevyystodistuksen.

Valvojien pätevöintikoulutuksia järjestävät neuvottelukunnan NK1 hyväksymät koulutusorganisaatiot. Koulutuksista ja pätevyyskokeista kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kouluttajiin, rohkaisee Kuivalainen.

Valvojakoulutuksia järjestävien koulutusorganisaatioiden yhteystiedot:

Lue lisää tietosivulta Pätevöityjä muovisten paineputkien hitsauksen valvojia(www.plastics.fi/paineputkihitsauksen_valvojat/)

Lisätietoa Muoviteollisuus ry:n ylläpitämästä hitsaajien ja valvojien pätevöintijärjestelmästä antaa putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 843 9425

Takaisin