Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 10.12.2021

Muoviteollisuus ry ja yhteistyökumppanit ovat syksyn 2021 aikana kokeilleet muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla. Pilottiprojektin selvitykset GTIN-numeron sisällyttämisestä koneluettavaan koodiin antoivat hyviä tuloksia. Projekti oli osa tuotetiedon tallentamisen helpottamiseen ja vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan tehostamiseen tähtäävää hanketta. Seuraava vaihe on tiedonsiirron yleinen tieto- ja toimintamalli.

Havainnollistava periaatekuva koneluettavasta QR koodista PE vesijohtoputkessa
Kuva 1. Havainnollistava periaatekuva koneluettavasta QR-koodista PE-vesijohtoputkessa.

Suomen suurimpien vesihuoltolaitosten ja johtavien muoviputkijärjestelmien valmistajien edustajien yhteistyöryhmä toteutti Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla syksyn 2021 aikana selvitysvaiheen yhteisessä Koneluettava koodi -hankkeessaan. Ohessa julkaistu selvitysvaiheen tulokset kiteyttävä pilottiprojektin raportti esiteltiin projektin rahoittajille lokakuussa.

Koneluettava koodi -hankkeen pilottiprojektin raportti 30.9.2021
1.5MB, päivitetty 10.12.2021

Projektissa kokeiltiin muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla muoviputkesta vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään. Tavoite oli varmistua mahdollisuuksista yhdistää asennuskohteessa vesihuoltolaitoksen laitteilla tehtävät koodin lukeminen ja paikkatietojen mittaaminen. Projektissa saatiin hyviä tuloksia laitteiden käyttökokeilusta.

Selvitysten perusteella aiempaa täsmällisemmillä tuote- ja valmistuserätiedoilla olisi suuri merkitys vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan kehittämisessä. Projektiryhmä arvioi mahdolliseksi sisällyttää koneluettavaan koodiin sekä tuotteen että myös valmistuserän yksilöivän tunnisteen. Koodin sisältämä GTIN-numero mahdollistaisi tuotetiedon automatisoidun hakemisen LVI-INFO-tuotetietorekisteristä. Täsmälliset tuote- ja erätiedot helpottaisivat tuotehyväksyntöjen tarkistamista ja parantaisivat tuotteiden käytönaikaista jäljitettävyyttä.

Koneluettava koodi -hankkeen seuraavaksi vaiheeksi on ideoitu laajasti hyväksyttävissä olevan yleisen tieto- ja toimintamallin laatimista. Digitaalisen tiedon sujuva automaattinen siirtäminen edellyttää yhtenäisiä tiedon perusteita ja tiedonsiirron käytäntöjä. Hankkeen edistämiseksi muoviputkien valmistajien täytyy kehittää koodien tulostamista tuotteisiin ja tuotetiedot sisältävän rekisterin ylläpitoa sekä vesihuoltolaitosten täytyy panostaa koneluennan toteuttamisen mahdollistavaan kehitystyöhön. Tietojärjestelmiä on tarpeen kehittää niin, että koneluetun koodin avulla kerättävä tieto saadaan halutussa muodossa tallennettua vesihuoltolaitosten verkkotietojärjestelmiin.

Pilottiprojektin rahoittivat Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritykset Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy sekä vesihuoltolaitosyhteistyön kumppanit Alva-yhtiöt, HS Vesi, Lahti Aqua ja Tampereen Vesi. Projektin käytännön toteutuksesta vastasivat Trimble Solutions Oy, Civilpoint Oy, Keypro Oy, GS1 Finland Oy ja Geotrim Oy. Asiantuntijayhteistyötä projektiryhmä teki erityisesti rahoittajien ja LVI-INFO-tuotetietorekisterin edustajien kanssa.

Koneluettava koodi -hanke ja pilottiprojekti Uutinen 10122021
127KB, päivitetty 10.12.2021

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Kari Kuivalainen
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi, puh. 040 8439 425

Takaisin