Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Nordic Poly Mark ja uudistetut Tuoteinformaatiot

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 4.6.2020

Nordic Poly Mark -laatu- ja sertifiointimerkillä merkityistä muoviputkijärjestelmien tuotteista kertovat Tuoteinformaatio -dokumentit on uudistettu. Niissä nostetaan esiin pohjoismaisen INSTA-CERT-tuotesertifioinnin piirissä olevien tuotteiden erityispiirteitä. Uudistus helpottaa sertifiointijärjestelmien ja tuotteiden vertailua.

Muoviputkijärjestelmien pohjoismaisen INSTA-CERT -tuotesertifioinnin uudistus helpottaa tuotteiden laadunvarmennuksessa käytettyjen tuotesertifiointijärjestelmien sekä sertifioitujen tuotteiden ominaisuuksien vertailua. Tuotteiden erityispiirteistä kertovat dokumentit on julkaistu englanninkielisinä ja neljällä pohjoismaisella kielellä.

Uudistetun Tuoteinformaatio -dokumentin etusivulla vertaillaan INSTA-CERT -tuotesertifioinnissa käytettävän SBC-sertifiointiohjeen vaatimuksia sen perusteena olevan tuotespesifikaation vaatimuksiin. Esimerkiksi PVC-maaviemäreitä koskevan ohjeen INSTA-CERT SBC EN 1401-1 vaatimuksia verrataan standardiin EN 1401-1.

Vertailussa tuodaan aluksi esille sellaisia pohjoismaisessa tuotesertifioinnissa tärkeiksi koettuja tuotevaatimuksia, jotka täydentävät tuotespesifikaation tuotevaatimuksia. Lisäksi vertailussa kerrotaan sellaisista tuoteominaisuuksista, jotka eivät sisälly tuotesertifiointiin. Tyypillinen rajausperuste on esimerkiksi se, että kyseinen tuotekoko ei sovellu pohjoismaisiin käyttökohteisiin.

PVC-maaviemäreitä koskevassa Tuoteinformaatio-dokumentissa mainitaan standardin EN 1401-1 vaatimuksia täydentävistä sertifiointivaatimuksista:
 • Lyijystabilisaattoreiden käyttö ei ole sallittua.
 • K -arvo testataan standardin EN ISO 13229 mukaisesti. K -arvon tulee olla vähintään 64,0.
 • Tiiviyskokeessa liitoksen testausjärjestelyssä muhville aiheutetaan 10% muodonmuutos ja pistopäälle 15% muodonmuutos.
 • Yhdistetty lämpötilanvaihtelu - ulkoisen kuormituksen kestokoe (BLT) jollekin näistä dimensioista: 110, 125 mm tai 160 mm.
 • Kulmayhteiden ja kaksoismuhvien valmistuksessa käytettävien putkien on oltava Insta-Cert -sertifioituja standardin EN 1401-1 mukaisesti.

Tuotesertifioinnin piiriin kuulumattomista PVC-maaviemäriputkituotteista mainitaan:
 • Koot 710, 800, 900 ja 1000 mm
 • Putket, joiden rengasjäykkyysluokka on SN 2 ja SN 16.
 • Yhteet, joiden rengasjäykkyysluokka on SN 2 / SDR 51.
 • Putkien iskulujuustestit lämpötilassa 0˚C, koska putkien iskulujuustesti tulee suorittaa -10˚C lämpötilassa ja putket tulee merkitä jääkidemerkillä.
 • Putket ja yhteet, jotka on valmistettu oman tuotannon ulkopuolisesta ei-neitseellisestä PVC-materiaalista.

Uudistetun Tuoteinformaatio -dokumentin takasivulla esitellään INSTA-CERT -tuotesertifiointi.

Tutustu tässä käytettyyn esimerkkiin:
Tuoteinformaatio PVC-maaviemärit
470KB, päivitetty 4.6.2020

INSTA-CERT -tuotesertifioinnin piirissä olevia muoviputkijärjestelmien tuotteita ovat:
 • vesijohdot
 • maaviemärit ja maaviemärikaivot
 • paineviemärit
 • kuuma- ja kylmävesiputket
 • kiinteistöviemärit
 • sadevesiviemärit
 • sähköasennusputket
 • kaasuputket

Tuotekohtaiset Tuoteinformaatio-dokumentit löytyvät sivulta: www.insta-cert.net/instacert.php?go=doc&meny_id=6

Lisätietoa
INSTA-CERT -tuotesertifioinnista: insta-cert.net
Nordic Poly Mark -merkistä: nordicpolymark.com/fi-start/
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen a plastics.fi

Takaisin