Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Luckan 13: Luciadagen

Luckan 13: Luciadagen

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 13.12.2020

Lucia, ett kvinnligt helgon, som enligt legenden ljöt martyrdöden i staden Syrakusa på Sicilien ca 300. De tidigaste kända formerna av luciafirande i Svenskfinland infördes i slutet av 1800-talet med influenser från Sverige.

Lucia firandet är allmänt i skolorna på Luciadagen som kunde tidigare också vara terminens avslutningsdag. Även i finskspråkiga skolor. Tack vare plaster är Lucia firandet mycket tryggare i dag. Batteriförsedda ljus och ljuskronor gör det roligare för alla och envar.
Från 1949 har Luciatåget med start ungefär klockan 18 från Helsingfors Domkyrka samlat ihop folk och föreningar och dessutom medel för välgörenhet i form av penninginsamling.
På grund av rådande läge i år får vi följa med Lucia på tv. Ingrid Enckell kröns till Finlands Lucia i Helsingfors domkyrka söndagen den 13 december 2020 klockan 17 av undervisningsminister Li Andersson. Pandemin har också föranlett till annorlunda, nya och trygga sätt för Lucia och hennes tärnor att sprida hopp, värme och ljus på sjukhus, äldreboenden och företag.
Finlands Lucia förvaltas av Folkhälsan i samarbete med Hufvudstadsbladet och Svenska Yle. Lucia-insamlingen samlar in medel för Folkhälsans förebyggande arbete för familjer i behov av stöd.

Mera information bl.a.: Uppslagsverket Finland, Folkhälsan, HBL, Svenska Yle

Bild: www.natmat.se Konstsmides Luciakrona i plast

Takaisin