Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Lausunto maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 10.8.2018

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut Opetushallitukselle lausunnon luonnoksesta uudistetuiksi maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunnossa kiinnitetään huomioita muoviputkijärjestelmien valmistajien kannalta merkittävimpiin verkostorakentamisen osaamisalan tutkinnon osiin: Putkilinjojen rakennustyöt, Vesihuollon hoito ja ylläpito, Muoviputkien hitsaus ja Kaapeliverkon rakennustyöt. Alan osaajia tarvitaan erityisesti maahan asennettavien vesihuollon putkistojen uudisasennuksessa ja saneerauksessa sekä sähkönsiirto- ja tietoliikenneverkkojen kaapelien suojaputkien maahan asennuksessa.

Perusteluonnosta tukevien lausumien lisäksi lausunnossa korostetaan arvioijien hyvän työelämäosaamisen merkitystä ja esitetään näkemyksiä seikoista, joihin luonnosta viimeisteltäessä huomiota kiinnittämällä perusteita voisi edelleen kehittää paremmin työelämän tarpeet huomioiviksi.

Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulla Tiedotteet ja kannanotot .
Lisätietoja lausunnosta antaa putkijaoston asiamies. Yhteystiedot löytyvät lausunnosta.

Takaisin