Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovipullot ovat turvallisia

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 15.3.2018

Viime aikoina on julkaistu uutisia, joiden mukaan pullotetusta vedestä Suomen ulkopuolella on löytynyt mikromuoveja, siis alle 5 mm:n kokoisia kiinteitä epäpuhtauksia. Ihmiset ovat olleet löydöksistä huolissaan.

Muoviteollisuus ry haluaa todeta, että erityisesti elintarvikekäyttöön tarkoitettujen muovipullojen materiaaleille on olemassa tarkat vaatimukset. Lisäksi tuotteiden valmistus ja käyttö ovat viranomaissäädeltyjä.

Pakkauksen päätehtävä on suojella tuotetta pilaantumiselta. Pakkaus merkintöineen kertoo myös tärkeää tietoa sisällöstä ja sen oikeasta käytöstä. Lähtökohta valmistus- ja toimitusketjun joka portaassa on se, ettei pakkauksesta siirry kuluttajaa vaarantavia tai tuotetta pilaavia ainemääriä. Nykyisen tiedon perusteella ei ole tarkoin arvioitavissa, mistä mikromuovia olisi vesiin tullut. Asianmukaisesti valmistetusta ja käsitellyistä muovipakkauksista muovia ei tulisi irrota, ei myöskään sulkimista, joihin epäilys osin on kohdistunut.

Ainakin tunnetuimmat veden pullottajayritykset ovat tarkistaneet prosessinsa nyt uutisoidun perusteella.

Muoviteollisuus ry seuraa lisätiedon karttumista ja tiedottaa uusista käänteistä heti kotimaisia jäsenyrityksiään sekä sidosryhmiä, jotta takaamme turvallisimman mahdollisen pakkausmuodon niin juomille kuin muillekin pakattaville tuotteille.

Lisätietoja Vesa Kärhä 040 559 7557

Takaisin