Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 18.1.2017

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetään lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) nojalla. Laki julkaistiin 17.1.2017.

Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä toteaa lausunnossa, että asetusluonnoksessa on kyse osasta hajajätevesilainsäädännön uudistusta. Siinä aiemmin asetuksessa olleita säännöksiä on siirretty lakiin sekä säännöksiä on muokattu lainsäädäntötyön ja uudistukselle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden vaatimalla tavalla. Uudistuksessa hajajätevesiasetuksen sisältöä ollaan karsimassa merkittävästi. Käytännössä asetus tulee vain tarkentamaan muutamia ympäristönsuojelulain säännöksiä.

Asetuksen merkitys jää näin ollen puhdistamotyöryhmän mielestä vähäiseksi verrattuna ryhmän aiemmilla lausuntokierroksilla vastustamaan juuri julkaistuun lakiin ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017). Luonnosteltu niukkasisältöinen asetus vaikuttaa ensilukemisella selkeältä, mutta esimerkiksi suunnittelijat joutuvat näillä näkymin käytännön työssään tekemään ratkaisuja osin tulkinnanvaraisten säännösten perusteella.

Viranomaisneuvonta ja -ohjeet tulevat ryhmän mielestä olemaan tarpeen erilaisten tulkintojen ennaltaehkäisemiseksi. Luonnosteltu perustelumuistio ei tätä tarvetta kaikilta osin tyydytä, joten sen täsmentäminen voisi olla osa välttämättömältä näyttävää ohjeistustyötä.

Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulla Tiedotteet ja kannanotot .
Lisätietoja lausunnosta antaa putkijaoston asiamies. Yhteystiedot löytyvät lausunnosta.

Takaisin