Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Viisikko sotkee meriä

Viisikko sotkee meriä

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 22.10.2015

Suomi ja muovi voisivat puhdistaa maailman vesistöjä hyvinkin tehokkaasti. Markkinat pitäisi saada auki ja omakin takapiha tulisi olla esimerkkinä eli jätevesiasetus pantuna kunnolla käytäntöön.

Ocean Conservancy organisaation mukaan pelkästään viiden maan jätehuollon kuntoon saattaminen vähentäisi maailman meriin joutuvia muovijätteitä jo lähes puolella. Nämä maat ovat Kiina, Indonesia, Vietnam, Thaimaa ja Filippiinit. Tutkimustieto on muutoinkin löytänyt maapallolta sellaisia paikkoja, joissa puutteellinen jätehuolto tuottaa erityisen runsaasti roskaa vesistöihin. Nämä pitäisi viipymättä hoitaa kuntoon. Mikään roska tai jäte ei kuulu veteen ajelehtimaan vaan ne on hoidettava asianmukaisesti jo kuivalla maalla.

Suomestakin olisi tarjolla runsaasti teknologiaa, jolla kehittyvät maat saisivat myös jätehuoltonsa kohenemaan ja vedet puhdistumaan. Kunnon muoviset nestemäisen ja kiinteiden jätteiden putkistot säiliöineen pitäisi saada nopeasti paikoilleen ohjaamaan jätteet asialliseen käsittelyyn. Ensin olisi järkevintä panostaa suurkaupunkeihin ja sitten muualle.

Surkeat kaatopaikat tulisi korvata kaiken roskan syövillä energiahyötykäyttölaitoksilla, jollaisia vaikkapa Singapore on rakentanut ja joihin Suomestakin löytyy osaamista. Meillä hallitaan myös roskaamista ehkäisevien syväkeräysastioiden valmistus älykkäine verkostoineen. Osaamme ison joukon jätteiden paalaustekniikoita, kaatopaikkojen jälkihoitoa ja jopa robottilajittelua. Tehtävä Aasiassa on iso ja siellä pitäisi nyt aktiivisesti toimia, etsiä ja tarjota ratkaisuja. Toki pelkkä tekniikka ei tee autuaaksi. Asennekasvatus ja koulutus ovat keskeisiä kaiken roskaantumisen torjunnassa.

Suomen asenteiden esimerkillisyyttä, cleantech-imagoamme ja markkinauskottavuuttamme ei vahvista se seikka, että oma haja-asutusalueidemme jätevesihuolto ajelehtii yhä tilassa, jossa arviolta 120 000 kiinteistöä on vielä vailla asianmukaista jätevesijärjestelmää ja vaatimuksia niiden osalta pikemminkin ollaan laskemassa kuin panemassa kuntoon.

Muoviteollisuus ry on esittänyt, että haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kunnostamiseksi harkittaisiin kiinteistöverokannustinta, autojen romutuspalkkiomallia mukaellen. Ne kiinteistö-omistajat, jotka saattaisivat systeeminsä todisteellisesti kuntoon ajallaan, saisivat määrä-aikaisen alennuksen kiinteistöverosta ja näin luotaisiin työtä monin verroin veromenetystä enemmän Suomen maaseuduille.

Takaisin