Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 21.7.2014

Vastuunsa kantavia kotimaisia muoviputkivalmistajia edustava Muoviteollisuus ry viittaa HS:n kirjoituksiin juomaveden haju- ja makuhaitoista (7.7., 8.7., 9.7. ja 18.7.2014) ja kommentoi niitä muoviputkien osalta, sillä lehtijuttukokonaisuudestakin on varmasti jäänyt suurelle yleisölle sekava ja jopa virheellinen kuva.

Käyttövesituotteiden valvonta Suomessakin pohjautuu juomavesidirektiiviin, jota valvotaan tyyppihyväksynnällä niiden valmistajien osalta, jotka ovat hakeneet ja saaneet tyyppihyväksynnän. Suomessa tyyppihyväksyntämenettelyllä tuotteet testataan mm. kemiallisten jäämien osalta. Hunningolla ei valvonnan suhteen olla.

CE-merkintävaatimus koskee muoviputkia siinä, missä muitakin rakennustuotteita. Merkintä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön vasta, kun harmonisoidut eurostandardit ovat valmiit, näillä näkymin 2015-2016. Itse merkintä ei kuitenkaan varmista laatua, vaan se on lähinnä valmistajan ilmoitus siitä, että tuotteet on tehty jonkin standardin mukaisesti. Koska CE-merkintää ei vielä voi käyttää muoviputkilla, voimassa ovat kansalliset tai alueelliset hyväksyntä- ja testausmenettelyt. Tämä tarkoittaa päällekkäistä testausta ja osittain myös erilaisten testinormien käyttöä eri maissa, mikä johtaa kokonaisuudessaan erittäin laajaan sekä ensihyväksyntä- että valvontatestaukseen.

Muovisten vesijohtoputkien standardeihin perustuvaa teollista valmistusta valvotaan Suomessa erittäin tarkasti sekä valmistajien omasta että ns. puolueettomien tahojen toimesta. Standardeista kiinnostuneille voi lisätiedon lähteiksi suositella mm. polyeteeniputkien tuotestandardisarjaa SFS-EN 12201 ja PEX-putkien tuotestandardisarjaa SFS-EN ISO 15875. Komission direktiivistä 2002/72/EY löytyy vaatimuksia elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia muovisia tarvikkeita koskien. Tutkimusohjeita antavat standardit SFS 2335 aistinvaraiseen havainnointiin ja SFS-EN ISO 8795 kemiallisiin selvityksiin liittyen. Valvontaa tekevän puolueettoman INSTA-CERTin SBC-sertifiointiohjeet löytyvät internetistä edellä kerrotuilla tuotestandardinumeroilla. Kotimaiset muoviputkivalmistajat suosittelevat Suomessa valmistettuja standardien mukaisia sekä sertifiointijärjestelmän pohjoismaisesta Nordic Poly Mark (NPM) -laatumerkistä ja juomavesikelpoisuuden vahvistavasta FI-merkinnästä tunnistettavia muovisia vesijohtoputkia.

Muoviteollisuus ry:n muoviputkia valmistavat jäsenyritykset tekevät tiivistä kansainvälistä yhteistyötä juomavesiasioiden kehittämiseksi. Euroopan tasolla keskeisiä toimintaympäristöjä ovat mm. standardisointiorganisaatio CEN ja muoviputkialan järjestö TEPPFA. Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat jo vuosien ajan olleet muoviputkien CE-merkinnän mahdollistavat eurooppalaiset harmonisoidut standardit. Kansallisten eturistiriitojen yhteensovittamisen haasteet ovat viivästyttäneet standardeja laativien kansainvälisten työryhmien työtä. Rakennusalan tuotteiden CE-merkinnän merkitys lähinnä kaupan esteiden poistajana ja rakentamisen turvallisuuden kehittäjänä on saanut juomavesiturvallisuudesta huolestuneet kansalliset toimijat eri puolilla Eurooppaa kehittelemään omia muoviputkien laatumerkkejä. Suomessa on suositeltavaa muistaa pohjoismaisessa yhteistyössä tunnustetut merkit FI ja NPM.

Muoviteollisuus ry:ssä toimiva putkijaosto on alan kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön keskeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyöllä on aikaansaatu kansainvälisen vertailun hyvin kestävä kotimainen laadukkaiden muoviputkien valmistus. Muoviputkilla on jo nyt toteutettu hyvin tuloksin suuri osa Suomen vesihuoltoverkostosta. Vesihuollon kehittämisessä riittää silti jatkossakin työtä myös alan erilaisia ratkaisuja edustaville toimijoille. Viallisen tuote-erän tai alle 20 todetun haju- tai makuhaitan takia ei pidä kyseenalaistaa kaikkea muovia materiaalina eikä kaikkia siitä valmistettuja tuotteita.

Muoviteollisuus ry on julkaisut HS:n kirjoituksen johdosta kotisivullaan valmistajan tiedotteen sisältävän muoviuutisen 8.7.2014. Me haluamme olla avoimesti mukana yhteistyössä muiden kanssa varmistamassa suomalaisille laadukkaan juomaveden. Suosittelemme luottamaan kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin ja nauttimaan niiden toimittamasta suomalaisesta vesijohtovedestä.

Lisäksi haluamme korostaa, että tämän vaativan asiakokonaisuuden ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi olisi hyvä käsitellä erikseen toisistaan oleellisesti poikkeavat asiakokonaisuudet, jotta lukija pystyy edes jollakin tavalla hahmottamaan kokonaisuutta. Vesihuoltoverkoston eri materiaaleista valmistettujen putkien saneeraus olisi hyvä käsitellä omana kokonaisuutenaan. Tässä saneerauksella tarkoitetaan putkien kunnostamista sisäpuolisen saneerauksen menetelmin (esim. sujutus tai pinnoitus) sekä putkien uusimista. Vesihuoltoverkostoon uutena asennettavat eri materiaaleista teollisesti valmistetut putket ovat toinen selkeä asiakokonaisuus.

Lisää selkeyttä aiheen käsittelyyn saataisiin eriyttämällä toisistaan vesihuoltoverkoston eri osa-alueet ja niihin sopivat putkiratkaisut. Vesijohtoputkien osalta on tärkeää puhua erikseen kunnallisteknisistä yleensä maahan asennetuista putkista ja erikseen talotekniikan yleensä kiinteistön rakenteisiin kiinnitetyistä putkista. Ensin mainittuihin kuuluvat kirjoituksissa mainitut ns. suuret putket kuten runkolinjat ja tonttiliittymät. Jälkimmäisiin kuuluvat nyt eniten kommentointia aiheuttaneet käyttövesiputket. Vesihuoltoverkoston kuhunkin putkien käyttökohteeseen on eri materiaaleja edustavilla valmistajilla omat ratkaisunsa. Muoviputkien valmistajat ovat jo vuosikymmenten ajan toimittaneet huolella valituista polyeteenilaaduista valmistettuja vesijohtoputkia kunnallistekniseen rakentamiseen. Käyttövesipuolella muoviputkivalmistajien ratkaisu on jo vuosien ajan ollut kirjoituksissa mainitun PEX-putken eri versiot sekä muovien ja metallien parhaita ominaisuuksia yhdistelevät monikerrosputket.

Takaisin