Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Ei saa antaa kaiken palaa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 8.10.2012

Suomessa ei moneen vuosikymmeneen panostettu jätteiden energiahyödyntämiseen. Valtaosa yhdyskuntajätteistä sijoitettiin sadoille maamme kaatopaikoille.

Vasta vuoden 2005 jälkeen alettiin rakentaa kaatopaikkojen sijaan uusimmat vaatimukset täyttäviä polttolaitoksia ja jätevoimaloita. Niissä on mahdollista isossa mittakaavassa hyödyntää muovien ja muun korkean energiasisällön omaavat jätteet sähköksi, lämmöksi tai teollisuushöyryksi. Nyt riskinä on mennä yhdessä vuosikymmenessä toiseen äärimmäisyyteen.

Nähtävillä on, että niin kutsuttuja jätevoimaloita on Suomessa vuoden 2015 jälkeen todellakin riittävästi. Jätteen polttokapasiteettia on tuolloin nimittäin yli 1,6 miljoonalle tonnille. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että muoveja käytetään Suomessa kaikkiaan vain kolmannes tuosta.

Muoviteollisuus ry:n muovia kierrättävä ja kierrätysmuoveja käyttävät tuotevalmistajat haluavat muistuttaa suomalaista yhteiskuntaa tässä uudessa tilanteessa, että muovien materiaalina kierrätystä ei saa unohtaa. Kaikkea muovimateriaalia ei tule väen väkisin ohjata polttoon. Materiaalikierrätys on jätteiden hyödyntämishierarkiassa polttoa korkeammalla.

Materiaalikierrätyksen eteen on tehty kovasti töitä monella rintamalla. Materiaalikierrätykseen saadaan maassamme yli 30 000 tonnia erilaisia muoveja. Tätä määrää tulee pyrkiä järkevästi kasvattamaan eikä kierrätyskelpoisia muoveja saa missään tapauksessa sotkea muiden jätteiden sekaan. Jätteet sekoittamalla ja lajittelu laiminlyömällä pilataan kaikki kierrätysmahdollisuudet.

Muoviteollisuus ry kannustaa kaikkia tahoja suosimaan muovien kierrätystä sekä hankinnoissa että oman jätehuollon järjestelyin. Pieni vaiva - iso hyöty. Uusiomuovijaoston jäsenyrityksemme mielellään neuvovat ja palvelevat muita yrityksiä kierrätyskysymyksissä.

Takaisin