Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Päällystejaosto(Sivu)
>Toiminta Päällystejaosto vaikuttaa erityisesti standardoinnin kautta. Muoviteollisuus ry:n toimialavelvollisuuksiin kuuluvat eurooppal...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
Johtoryhmä Putkijaoston johtoryhmä päättää jaoston tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä hyväksyy jaoston asiamiehen laatiman toim...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
Ruiskuvalujaoston perustamisajatus tuli esiin Muoviteollisuus ry:n jäsenten palvelumuotoilututkimuksessa keväällä 2014. Jaoston perustamiskoko...

Komposiittijaosto(Sivu)
Jaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1999 saakka. Komposiittijaoston hallitus vuonna 2021 ...

Uusiomuovijaosto(Sivu)
teollisuus ry:n uusiomuovijaostoon ovat järjestäytyneet Suomen teolliset muovin kierrättäjät ja siitä liiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset...

Putkijaosto(Sivu)
Putkijaoston tavoitteena on Mahdollistaa laadukas rakentaminen korkealaatuisilla muoviputkijärjestelmillä. Turvata muoviput...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Putkijaosto muodostuu jäsenyrityksistä – jäsenistä, työryhmäjäsenistä ja yhteistyöjäsenistä. Putkijaoston toimintaa johta...

Jaostotoiminta(Sivu)
Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asi...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
Toiminta Kaukolämpöjaoston toiminnan painopiste on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoihin liittyvässä eurooppalaisessa standardisoinnis...

Toiminta(Sivu)
Compohack 2021 Jaoston jäsenyritykset ovat taas aktiivisesti mukana Tampereella yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijaprojekt...

Ruiskuvalujaoston yritykset(Sivu)
Jaoston yritykset edustavat sekä tuotantoa, tutkimusta että koulutuspuolta. Jaoston puheenjohtajana toimii Tom St...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Jaoston yritykset(Sivu)
> Vuonna 2019 uusiomuovijaoston yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä muovikierrätyksen kanssa....

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
<TABLE32:PUTKIJAOSTON-Y> Jäsenet Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Täll...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
topoli Oy Jaoston tavoitteiden määrittely 11.3.2016 Muoviteollisuus ry, Helsinki Materiaalitehokkuudel...

Pakkausjaosto(Sivu)
Muoviteollisuuden pakkausjaosto perustettiin yli 40 vuotta sitten, vuonna 1973. Silloin muovipakkaaminen otti ensimmäisiä pitkiä askeleitaan ...

Putkijaoston julkaisut(Sivu)
. Putkijaoston julkaisut käsittelevät koko putkialaa...

Muoviputkijärjestelmien standardisointi(Sivu)
Putkijaoston toiminta muoviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Ala...

Lujitemuovijaosto palasi Kokkolasta Komposiittijaostona(Uutinen)
Jaosto järjesti Kokkola Material Weekin yhteydessä 14.-15.11.2013 Lujitemuovipäivät, jotka saavuttivat erittäin hyvän suosion. Tuloksena oli h...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto pitää tervetulleena Ruotsin esitystä kiellosta, joka rajoittaisi työmaalla sekoitettujen kaksikomponenttiepok...

Samassa veneessä Lujitemuoviseminaari(Sivu)
eenpäin n. 17 Komposiittijaoston yleiskokous n. 19 Illallinen, nykysääntöjen mukaan ainakin klo 22 asti Perjantaina 9-12 Komposiit...

Putkijaoston tietosivu PE-paineputkimateriaaleista ja -tuotteista(Uutinen)
seita. Niistä kertoo putkijaoston uusi tietosivu PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet. Polyeteenin (PE) hyvät ominaisuudet yhdistettynä mater...

Ajankohtaista komposiittitapahtumaa(Sivu)
Komposiittijaoston tapahtumat järjestetään turvallisesti verkossa vuoden 2021 aikana niin kauan kuin pandemiatilanne sitä vaati...

KiMuRa - projektihanke(Sivu)
ja tehokkaasti komposiittijaoston jäsenten yhteishanke selvittää lujitemuovijätteelle kierrätysreittiä: KiMuRa...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
- iso hyöty. Uusiomuovijaoston jäsenyrityksemme mielellään neuvovat ja palvelevat muita yrityksiä kierrätyskysymyksissä...

Suomalaisia muovisia käyttövesiputkia voi huoletta käyttää(Uutinen)
hä 040 559 7557 sekä putkijaostomme asiantuntijat ...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto kiittää Maailman vesipäivän ”World Water Day” 22.3.2016 teemaa ”Water and Jobs”. Teemapäivän iskulause ”Bette...

Uudet materiaalivaihtoehdot kiinnostavat kovasti (Uutinen)
jon. Muoviteollisuus ry:n jaostoissa tätä kehitystyötä tehdään koko ajan. Olemme täydellä voimalla uudessa muovitaloudessa. ...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
yvin aktiivinen ruiskuvalujaosto. Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry puh. 040 559 7557, vesa.karha@plastics.fi...

Suomalaisen muoviputkihistorian infografiikka 1950-luvulta alkaen(Uutinen)
Putkijaosto julkaisee muoviputkijärjestelmien NPM-laatu- ja sertifiointimerkin 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi infografiikan. Se yhdistää suoma...

3D-tulostamisesta komposiittijaoston teemaseminaari verkossa 9.12.2020. Vielä tänään ehtii ilmoittautua mukaan!(Uutinen)
Komposiittijaosto järjestää joka vuosi 2-päiväisen lujitemuoviseminaarin kaikille kiinnostuneille. Tänä vuonna korona esti järjestelyt. Teemas...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjien Liitto ry - Kuntien Putkimestarit r...

Standardisointi(Sivu)
llisuus ry:ssä aktiivisia jaostoja standardisoinnissa ovat esimerkiksi Putkijaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto. TA...

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
Putkijaosto CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings and val...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
n alkaessa 29.3.2017 putkijaosto suosittelee vesihuoltoverkoston korjausvelan ottamista kuntavaalien teemaksi sekä toivoo ehdokkaiden ja äänes...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto osallistuu konferenssissa muoviputkijärjestelmiin keskittyvän osuuden ”Future Nordic plastics sewage and drai...

Luukku 10: 3D - tekniikka, tulostaminen, koulutus, suunnittelu ja tuotteistaminen (Uutinen)
Komposiittijaoston teemaseminaarissa päivitettiin osallistujien tiedot 3D-tulostamisesta: Tutkimustuloksia, analyysejä, koulutusta ja suunnitt...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
viteollisuus ry:n ja putkijaoston jäsenyritysten edustajat. Ryhmän toimintaa valvoo putkijaoston johtoryhmä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puhe...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjien Liitto ry - Kuntien Putkimestarit r...

Jäsensivu(Sivu)
Lisätietoa: Putkijaoston jäsenyritykset ovat Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy, Uponor Suomi Oy ja Wavin Finland Oy. ...

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen vesihuolto...

Osallistu standardisointiin(Sivu)
sointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin muodostetaan myös muita kansallisia seurantakomiteoita tai työryhmiä. Muoviteo...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston vuonna 2014 toteuttaman kuntakyselyn tulosten mukaan noin 54 % vastaajista tunsi koulutus- ja pätevöintijärj...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
stelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor In...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
usmateriaalit/ Putkijaoston julkaisut on myös koottu sivuille https://www.plastics.fi/putkijaosto/putkijaoston_julkaisut/, muutamia...

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskeviks...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työ lähivesiemme hyväksi konkretisoitui 18.5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työryhmän ”TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät” edustaja on osallistunut ohjeen tekstipäivitysten käsittelyyn...

TEPPFAn lausunto muoviputkien CE-merkintää koskien(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on julkaissut lausunnosta suomennoksen. TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) julkais...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimiv...

Opas PE-putkia kaivamatta asentaville (Uutinen)
tomiin menetelmiin”. Putkijaoston ja FiSTT:n yhteistyönä laadittu taulukko antaa opastusta PE-putkityyppien ominaisuuksien vertailuun valittae...

Muoviputkihitsaajat uutiskirje(Sivu)
hetta käsittelevällä putkijaoston tietosivulla. Kuva 1 Pätevyyskortin markkinointikuva Muoviteollisuus ry:n putkijaosto...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
.fi/fin/organisaatio/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Pohjoismainen NPM-kotisivusto Nordic Poly Markin oma kotisivusto esittelee...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
omeksi Lisätietoa putkijaoston jäsenyritysten edustajilta ja putkijaoston asiamieheltä. Lisää tietoa PE-paineputkien materiaaleista sekä PE...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän muut tietosivut http://www.muoviteollisuus.fi/puhdistamotyoryhma/ http://www.muovi...

Samassa veneessä lujitemuoviseminaari(Sivu)
n neljä (4) Komposiittijaoston jäsenet ... 170 € Ei jaoston jäsenet................... 230 € Tutkijat ja oppilaitosten edustajat..........

UPSKILL Erasmus+(Sivu)
19.3.2019 Ruiskuvalujaoston kokous, Lohja (Orthex) 25.9.2019 Komposiittiseminaari, Tampere 25.11.2019 Ruiskuvalupäivät, Lahti 27.-28...

Kari Kuivalainen aloitti Muoviteollisuus ry:ssä eilen(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston uutena asiamiehenä. Hänellä on vahva 25 vuoden työkokemus muovialan tuotanto- ja koulutustehtävistä. Jaosto...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
seen maailmaan Komposiittijaoston asiantuntijamme suunnatessa kohti uusia kansainvälisiä haasteita. Asiantuntijan tehtävänä on toteuttaa muo...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetä...

Lujitemuoviteollisuudessa työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti(Uutinen)
eollisuus ry:n Komposiittijaosto tekee yhdessä lujitemuoviteollisuuden kanssa pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Lujitemuo...

Lausunto maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut Opetushallitukselle lausunnon luonnoksesta uudistetuiksi maarakennusalan ammattitutkinnon peru...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
n liitännäisjäsen ja putkijaoston jäsen. Muoviteollisuus ry:n liitännäisjäsenyys ja putkijaoston jäsenyys kattavat Uponor Oyj:n lisäksi myös U...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaostosta. NPM-merkki on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä tuotesertifiointi- ja laatu...

Turvallista juhannusta - Trygg midsommar!(Uutinen)
n johtoryhmään Putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen on valittu TEPPFAn johtoryhmän jäseneksi.TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fi...

Jäsenten yhteystietojen päivitys(Sivu)
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Palauta täytetty lomake joko lena.jenytin(a)plastics.fi tai postita osoitteella Muoviteoll...

KiMuRa -projekti(Sivu)
KiMuRa-projekti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätettyksi ja MUrskautuksi RAaka-aineeksi sementtikl...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökul...

Muoviputki on paras pakkasellakin (Uutinen)
Nostetaanpa ajankohtaisuuden vuoksi tämä aikaisemmin julkaistu uutinen taas kärkeen! Taas elämme aikaa, jolloin pakkanen ja isot lämpötilanva...

Uusi kierrätyslaitos huikea parannus kuluttajapakkauksien käsittelyyn (Uutinen)
Aiesopimus on nyt vahvistettu sopimukseksi. Uuden muovinkierrätyslaitoksen rakentaminen alkaa Suomeen. Ekokem Oyj ja Suomen Uusiomuovi Oy ova...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
"Early bird" -hinnoilla Lujitemuovipäiville 2017 vielä tänään ja perjantaina Uusia tuulia komposiittien tuotantoon Edellisillä Lujitemu...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019. Lujitemuoviseminaarin ennakkoilmoittautuminen avattu!(Uutinen)
Komposiittialan vuoden 2019 verkostoitumis- ja ajankohtaistilaisuus Lujitemuoviseminaari järjestetään Valkeakosken Waltikassa. Ennakkoilmoitta...

Ei tuotteita ilman muotteja(Sivu)
a muoviyhdistyksen nuorisojaoston parissa on tarkoitus aktivoitua. ...

NPM uutiskirje 3/2014 Merkitys urakoinnissa(Sivu)
net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Vastaa ja voita lahjakortti Osaatko vastata seuraavaan kysymykseen? Vastaus löytyy jostakin tämä...

Nordic Poly Mark uutiskirje(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto haluaa kertoa laadukkaasta rakentamisesta neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä NPM-uutiskirjeellä....

NPM uutiskirje 4/2014 Pohjoisiin oloihin(Sivu)
net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Nordic Poly Mark löytyy Wikipediasta Vastaukset yleisimpiin Nordic Poly Mark -kysymyksiin löytyv...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Puhdistamotyöryhm...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen (etunimi.sukunimi@plastics.fi). Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelm...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Juuri julkaistun ...

Pienpuhdistamohuoltajat(Sivu)
n sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies. Muoviteollisuus ry, alan johtavat valmistajat (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor I...

Muoviputkijärjestelmien NPM-tuoteinfo(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi Nordic Poly Mark (NPM) -laatu- ja sertifiointimerkillä merkityi...

Muoviputkikoulutus ja MuoVISA(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestivät yhteistyössä yli 30 osallistujan ...

Jäsenviestinnän yhteyshenkilöt(Sivu)
röityminen ei onnistu. Jaosto- ja ryhmätoiminta on osa jäsenviestintää, lisäksi jäseniä varten on sähköpostiryhmiä ajankohtaisista aiheista...

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus(Sivu)
ps://www.plastics.fi/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Tietoa NPM-merkistä alan tapahtumissa - kaipaatko luennoijaa? NPM-mer...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
dät esittelyt esimerkiksi jaostojen omilta sivuilta <TABLE118:2020-TAPAHTUMA> <TABLE98:2019-TAPHTUMAT> <TABLE47:TAPAHTUMAT-JA> ...

Jäsentapahtumat(Sivu)
en. Muoviteollisuus ry:n jaostoilla ja ryhmillä on myös omia pienempiä jäsentapahtumia, näistäkin lisää Tapahtumat ja tilaisuudet -sivuilla. ...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
stä voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä. Muoviputkijärjestelmien muoviosat soveltuvat hyvin kierrätykseen. Asennusylijäämät...

SFS-käsikirjat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on ollut tekemässä kahta muoviputkialaan liittyvää SFS-käsikirjaa: 101 Viemäreiden sisäpuoliset san...

Jäsenyys(Sivu)
östetään eteenpäin liiton jaostoissa ja työryhmissä. Yksittäisen muoviyrityksen ääni ei useinkaan kantaudu isojen asiakkaiden, raaka-ainetoi...

Julkaisukirjasto(Sivu)
oviteollisuus ry:n ja sen jaostojen ajankohtaisia julkaisuja: Vesiesite Luotu suojaksi Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus ...

Uusi lämmöneriste mullistaa rakennusten energiaremontit(Uutinen)
nnuspolyuretaaniteollisuusjaoston kantava jäsen SPU Systems Oy tuo markkinoille kaksi ennen kokemattoman tehokasta lämmöneristettä. Näiden u...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
a - iso hyöty. Uusiomuovijaoston jäsenyrityksemme mielellään neuvovat ja palvelevat muita yrityksiä kierrätyskysymyksissä...

Pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävä koulutus: Yleisosio Tampereella 7.11.2013(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto järjestää yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävän koulutuksen yleiso...

Uudistettu Hajajätevesiopas valmis(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän laatimasta julkaisusta Hajajätevesiopas on juuri ilmestynyt uudistettu kolmas painos. H...

Vielä on kaksi kesää jäljellä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston Hajajätevesioppaan voit ladata Muoviteollisuus ry:n julkaisut kohdasta. Kuva: Ympäristö...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
isuus ry:ssä toimiva putkijaosto on alan kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön keskeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyöllä o...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston ja puhdistamotyöryhmän asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän jäsenyritykset valmistavat hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä. Yritykset ovat näytteil...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
järjestäytyneet uusiomuovijaostoomme. Meillä on jäteastioiden, jätevesijärjestelmien, uudelleen käytettävien laatikoiden sekä monien muiden ki...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies ja puhdistamotyöryhmän yhteyshenkilö Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 8439 425...

Kyselyn tulos: Kunnissa arvostetaan päteviä muoviputkihitsaajia(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston toteuttaman kyselyn tuloksen perusteella muoviputkihitsaajien osaamista ja pätevyyttä arvostetaan kunnissa...

Muoviyrittäjyys kiinnostaa kovasti (Uutinen)
ituksen jäsen, lujitemuovijaostomme perustava voima ja nykyinen työmarkkina-asioiden neuvottelijamme Erkki "Eki" Lappi on yksi heistä. Ekin j...

Osoita rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus Nordic Poly Mark -merkillä (Uutinen)
tta. Lue putkijaoston tiedote rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen kelpoisuuden osoittamisesta NPM-merkillä sivulta . Lue...

Muoviputkikoulutus 24.4.2018 Tampereella(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoit...

Tutustu Muoviteollisuuden vuosikatsaukseen 2017-2018 (Uutinen)
sa on kuvattu liiton, sen jaostojen ja yhteistyöryhmien keskeisimmät aktiviteetit. Tutustukaa ja tulkaa mukaan toimintaan. Yksittäisen yrityks...

TkT Pirjo Pietikäinen Muoviteollisuus ry:n uusi asiantuntija (Uutinen)
llisuus ry:ssä komposiittijaoston vetäjänä sekä standardoinnin toimialavastaavana. Pirjo siirtyy Aalto-yliopiston Kemiantekniikan koulun ylio...

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema Hajajätevesiopas pyrkii auttamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja kiintei...

Muoviputkikoulutus 20.11.2018 Oulussa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoit...

NPM-merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta(Uutinen)
i -yhteyshenkilöltä, putkijaoston asiamieheltä Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen@plastics.fi). Uutisen voi lukea myös INSTA-CERT-ryhmän suom...

Jätevesijärjestelmä kuntoon nyt - viime tipassa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa haja-asutusalueen kiinteistöjen omist...

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa edelleen haja-asutusalueen kiinteistö...

Muovin kierrätys jatkaa etenemistään(Uutinen)
suusliitto ry:n Uusiomuovijaosto perustettiin jo vuonna 1988 eli 31 vuotta sitten. Joulukuussa 2019 alkaa taas uusi aikakausi muovien kierrä...

Muoviala esillä Helsingissä (Uutinen)
myös Muoviteollisuus ry:n jaostokokouksia...

Muovi taipuu kohti koronan jälkeistä elämää(Uutinen)
Muoviteollisuus ry, sen jaostot ja työryhmät, ovat myös jatkaneet työtään pääosin etätyömuodossa. Tilanneseurantaa muoviraaka-aineiden ja mu...

Muoviteollisuuden vilkkaat vuodet 2019-2020(Uutinen)
ita, joiden alla toimivat jaostomme ja tarjoavat muoveista ne parhaimmat ratkaisut asiakasketjuun. Muoviala Suomessa on pk-valtaista palve...

Nordic Poly Mark ja uudistetut Tuoteinformaatiot(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Muoviputkikoulutus webinaarina 4.2.2021(Uutinen)
n yhteistyössä. MT:n putkijaoston edustajat ja yhteistyökumppanit toteuttavat koulutuksen asiantuntijaesitykset. VVY vastaa webinaarin 4.2.202...

PE100RC mukaan PE-paineputkistandardeihin(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Eurooppalaiset pätevyydet muoviputkistohitsaajille(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 843 9425...

Lujitemuovin vesihöyrynläpäisy(Tietopankki)
eollisuus ry:n lujitemuovijaostossa on tähänkin osaavia yrityksiä mm. Sulmu Oy ja sen palveluverkosto...

Muoviputkien asennusopas 2008(Tietopankki)
fi/fin/organisaatio/putkijaosto/julkaisut/ ystävällisin terveisin Lena Jenytin Muoviteollisuus ry ...

Muovijätteiden käyttö(Tietopankki)
teollisuus ry:n uusiomuovijaostossa pyrimme kehittämään jatkuvasti uusiomuovien käyttömahdollisuuksia eri asiakasryhmissä sekä tutkailemme uus...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<TABLE114:TIEDOTTEET-JA> <TABLE108:TIEDOTTEET-JA> <TABLE96:LAUSUNNOT-JA-K> <TABLE26:N-A> Lausuntopyy...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
Euroopan muoviputkien valmistajien järjestö TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) pitää työryhmänsä WG CEST kokouksen H...

Muoviteollisuus ry:n julkaisut(Sivu)
Alta löydät paljon erilaisia julkaisuja, joita on tehty vuosien aikana Muoviteollisuus ry:ssä. Muoviteollisuus ry:n julkaisut...

Jäsenedut(Sivu)
Muoviteollisuus ry on kontakti lainsäätäjän, yhteistyötahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman ...

Palvelut(Sivu)
Tutustu tarkemmin Muoviteollisuus ry:n tarjoamiin palveluihin alaotsikoissa , , , , ja . Muov...

Palvelupalaute(Sivu)
...

kjkys(Sivu)
Miten helppoa tai hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

NPM-merkki ja CE-merkintä(Sivu)
Muoviputkijärjestelmät kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Niille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmoniso...

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus <TABLE124:HENKILOSTO-MT> Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi ...