Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Hajajätevesiopas ja siihen liittyvät linkit ja lomakkeet

Hajajätevesioppaan 6. painoksen lähdetiedot, linkit ja lomakkeet on koottu tälle sivulle. Lähes täysin uusittu opas tarjoaa selkeän kokonaisuuden moneen kertaan uusitun lainsäädännön, asetusten ja määräysten tulkinnasta.

Jätevesikuormituksen vähentäminen, Suomen ympäristökeskus, 2007
Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely, Käymäläseura Huussi ry, 2006
Ympäristöministeriön esite: Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon
Ympäristövaliokunnan mietintö ympäristönsuojelulain muuttamisesta YmVM 20/2016 vp – HE 128/2016 vp
Ympäristöopas 2017: Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Lait, asetukset, määräykset ja muutokset


Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla - Jätevesiasetus 157/2017
Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 214/2015
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla - Jätevesiasetus 157/2017
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Lisää asetuksia, lakeja ja määräyksiä löytyy esimerkiksi www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Lisää tietoa

Laitteet ja vertailutiedot käsittelyjärjestelmistä
Suomen ympäristökeskus ylläpitää luetteloa laitteista ja niillä saavutettavista puhdistustuloksista osoitteessa
www.ymparisto.fi/rakentaminen kohdassa Kiinteistön jätevesien käsittely löytyy mm.
Jätevesien maaperäkäsittelyLaitepuhdistamoja kaikille jätevesille
Laitepuhdistamoja harmaille jätevesille

Linkkejä ja lomakkeita

www.muoviteollisuus.fi/puhdistamotyoryhma/
www.muoviteollisuus.fi/pienpuhdistamohuoltajat

Liitteet tulostettavina tiedostoina

Liite 1. Tarkistuslistat maapuhdistamoille, pienpuhdistamoille ja umpisäiliöille
Hajajätevesiopas 2017 Liite 1 tarkistusluettelot
442KB, päivitetty 7.7.2017
Liite 2. Jätevesijärjestelmän suunnitelman esimerkkisisältö
Hajajätevesiopas 2017 Liite 2. Jätevesijärjestelmän suunnitelman esimerkkisisältö
90KB, päivitetty 7.7.2017
Liite 3. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä täytettävä lomake
467KB, päivitetty 7.7.2017
Liite 4. Ohjeet jätevesijärjestelmien määräaikaistarkastuksista
Hajajätevesiopas 2017 Liite 4. Ohjeet jätevesijärjestelmien määräaikaistarkastuksista
135KB, päivitetty 7.7.2017

Hajajätevesiyhteenliittymän sopimusmalli, täytettävä lomake
Hajajätevesiyhteenliittymän sopimusmalli, täytettävä lomake
677KB, päivitetty 6.7.2017