Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Puhdistamotyöryhmä

Puhdistamotyöryhmä on hajajätevesien käsittelyjärjestelmien johtavien suomalaisten valmistajien (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy) yhteistyöryhmä. Ryhmän tavoite on edistää haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä kehittämällä tarvittavia laitteita, palveluja ja tiedottamista yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Puhdistamotyöryhmä tukee alan huoltopalveluja vastaamalla pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutuksen käytännön organisoinnista yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa.

Pienpuhdistamohuoltajien pätevöinti

Puhdistamotyöryhmän organisoiman laitepuhdistamoiden huoltajien pätevöintijärjestelmän esittelee Pienpuhdistamohuoltajat tietosivu .

Tiedottaminen

Puhdistamotyöryhmä tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön kanssa tiedottaessaan hajajätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Jäsenyritysten laitetiedot löytyvät kotisivustojen lisäksi myös ympäristöhallinnon tietosivuilta. Tietosivuihin tutustumista aloittelevalle ja muillekin aiheesta kiinnostuneille hyvä aloitusosoite on Puhdistamosivusto .

Ryhmän jäsenyritykset tiedottavat myös osallistumalla alan messuille ja vuosittain toukokuussa vietettävän valtakunnallisen jätevesiviikon tapahtumien toteuttamiseen. Muoviteollisuus ry ja puhdistamotyöryhmä ovat mukana ympäristöministeriön organisoimassa jätevesiviikkoa koskevassa alan toimijoiden yhteisessä tiedottamisessa.

Työryhmän uusin tiedottamisen väline on uutiskirje. Lue lisää puhdistamotyöryhmän uutiskirjeistä .

Puhdistamotyöryhmän jäsenet

Puhdistamotyöryhmän (TR P) muodostavat Muoviteollisuus ry:n ja putkijaoston jäsenyritysten edustajat. Ryhmän toimintaa valvoo putkijaoston johtoryhmä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Työryhmän sihterinä toimii putkijaoston asiamies. Ryhmä kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta noin 5 kertaa vuodessa.

Puhdistamotyöryhmä
NimiTehtäväYritysYrityksen jätevesiratkaisujen lisätietolinkki
Kari KohtalaPuheenjohtajaJita Oywww.jita.fi/jatevedet
Marko HeikkinenJäsenPipelife Finland Oywww.pipelife.fi/fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/jatevesijarjestelmat.php
Jyrki LöppönenJäsenUponor Infra Oywww.uponor.fi/pientalot/jateveden-puhdistamot-ja-sailiot.aspx
Tatu PiiparinenJäsenWavin-Labko Oylabko.wavin.com/web/jarjestelmat/jatevesien-johtaminen-ja-kasittely-1/hajaasutusalueiden-jatevesiratkaisut-1.htm
www.jatevedet.fi
Kari KuivalainenSihteeriMuoviteollisuus ry
Taulukko 1 Puhdistamotyöryhmän jäsenet ja aiheen mukaiset lisätietolinkit yritysten kotisivustoille

Yhteyshenkilö

Puhdistamotyöryhmän yhteyshenkilö on putkijaoston asiamies, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmälle tarkoitetut sähköpostiviestit ryhmä toivoo lähetettävän sihteerille osoitteeseen kari.kuivalainen a plastics.fi.


Puhdistamotyöryhmän uutiskirjesivun logo
Kuva 1 Oheisen jätevesiviikkoa koskevan tiedottamisen tunnuksen saa ympäristöhallinnon kuvapankista. Lisätietoja osoitteesta www.ymparisto.fi/jatevesiviikko.