Kuva: Hella Lighting Finland OyLedvalo

Standardisointi

Takaa muovituotteiden laadun ja yhteensopivuuden

Muoviteollisuus ry on SFS ry:n toimialayhteisö (TAY)

Muoviteollisuus ry on aktiivisesti mukana standardisoinnissa tarkoituksena seurata ja vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin painottaen asioita, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys.

Toimialayhteisö on organisaatio, joka harjoittaa standardisointitoimintaa tietyllä erikseen määritetyllä alalla. Se laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja sen toimialayhteisö sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisö huolehtii oman toimialansa standardisoinnista itsenäisesti.

SFS ja toimialayhteisöt yhdessä huolehtivat siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.

Muoviteollisuus ry:ssä aktiivisia jaostoja standardisoinnissa ovat esimerkiksi Putkijaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto.

TAY-yhteyshenkilö:
Pirjo Pietikäinen
pirjo.pietikainen(at)plastics.fi

Osallistuminen standardointiin on avoin kaikille sidosryhmien edustajille.

ISO logo

CEN logo

SFS 2019