Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Muoviputkijärjestelmien standardisointi

Muoviputkijärjestelmien standardisointiin osallistuminen on merkittävä osa keskeisintä putkijaoston toimintaa. Jaoston edustajat ovat mukana sekä eurooppalaisessa että kansainvälisessä standardisointityössä. Putkijaosto toimii muoviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä) vastaten toimialansa standardisoinnista Suomessa yhteistyössä SFS:n kanssa. Jaostotoimintaan kuuluu myös yhteistyö toimialan muiden standardisointiyhdistysten kanssa.

Putkijaoston toiminta muoviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan standardisoinnin asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua työryhmätoimintaan putkijaoston jäsenyritysten edustajina ja ns. seurantaryhmäjäseninä. Standardisointikomitea nimeää suomalaiset asiantuntijat ja edustajat alan eurooppalaisen ja kansainvälisen standardisoinnin kokouksiin ja työryhmiin. Putkijaoston asiamies toimii standardisointikomitean ja kaikkien sen työryhmien sihteerinä sekä osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin muoviputkialan standardisoinnin keskeisimpien teknisten komiteoiden CEN/TC 155:n ja ISO/TC 138:n Euroopassa järjestettäviin yleiskokouksiin. Standardisoinnissa putkijaosto tekee tiivistä yhteistyötä SFS:n toimialayhteisönä toimivan Muoviteollisuus ry:n toimialayhteyshenkilön kanssa osallistuen mm. standardiehdotuksia koskevien lausuntojen antamiseen. Lisätietoja Muoviteollisuus ry:n toimialayhteisötoiminnasta ja sen vastuulla olevien komiteoiden (mm. CEN/TC 155 ja ISO/TC 138) standardeista löytyy sivulta Standardisointi.

Muoviputkijärjestelmiä koskevien CEN/TC 155:n ja ISO/TC 138:n standardien julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Julkaisun laatimiseen osallistunut toimialayhteisö ilmenee standardin etusivun yläosasta. Ohessa on esimerkki veden johtamiseen ja paineviemäröintiin tarkoitettuja PE-putkia koskevasta standardista SFS-EN 12201-2.

Standardin SFS EN 12201 2 etusivun yläosa
Kuva 1 Standardin julkaisemiseen osallistuneen toimialayhteisön nimi ilmenee standardin etusivun yläosasta. Kuvan esimerkissä toimialayhteisö on Muoviteollisuus ry.

Putkijaoston standardisointiin liittyvistä yhteistyökumppaneista Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:llä on iso rooli vesihuoltojärjestelmien standardisoinnissa. METSTA on Muoviteollisuus ry:n tapaan yksi SFS:n toimialayhteisöistä ja vastaa monien eri alojen standardisoinnin ohella myös vesihuoltoon liittyvistä kansallisista standardisointikomiteoista K164 Vesijärjestelmät ja K165 Viemäröintitekniikka. Standardisointiyhteistyötä putkijaostossa tehdään lisäksi erityisesti prosessiteollisuuden kansallisia sovellusstandardeja jäsenpalveluna julkaisevan PSK Standardisointiyhdistys ry:n kanssa. PSK:n julkaisuista löytyy mm. lujitemuoviputkistoja, PE- ja PP-putkien pusku- ja sähköhitsausta sekä putkistojen kannatusta koskevia standardeja - katso PSK Standardisoinnin julkaisema standardiluettelo.

Muoviputkijärjestelmien standardisoinnista voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä.Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.