Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityjä muoviputkihitsaajia

Muoviteollisuus ry ja Inspecta Sertifiointi Oy (Kiwa Inspecta) käynnistivät vuonna 2010 yhdessä alan keskeisten järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan. Sen tehtävä on ohjata ja valvoa muoviputkihitsaajien koulutus- ja pätevöintitoimintaa.

Muoviputkihitsaajat banneri
Kuva 1. Muoviputkihitsaajan pätevyyden markkinointikuva.
Tästä pääset suoraan Kiwa Inspectan sivuilla julkaistujen pätevien ammattilaisten rekisterin taulukoihin Muoviputkihitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset.

Tavoite

Muoviputkihitsaajien pätevöintijärjestelmän tavoite on parantaa ja valvoa kunnallis- ja talotekniikan ja muiden vastaavien käyttöolosuhteiden kohteiden halkaisijaltaan enintään 355 mm:n muoviputkien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Käytännössä tämä tapahtuu kehittämällä alan koulutusta ja pätevöitymiskokeita alan keskeisten toimijoiden yhteistyössä. Neuvottelukunnan organisoimalla tiedottamisella ja pätevöityjen hitsaajien julkisen rekisterin ylläpidolla pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää järjestelmän pätevöimiä osaajia. Järjestelmää koskevaa tiedottamista ja viestintää kehittämään on perustettu neuvottelukunnan ohjaama markkinointiryhmä. Päteviä ammattilaisia työllistämällä rakennuttajien ja urakoitsijoiden on mahdollista välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta järjestäytyy kolmivuotiskausiksi. Vuoden 2017 alusta neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien organisaatioiden edustajat:

- Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus)
- Infra ry
- Koneyrittäjien Liitto ry
- Kuntien Putkimestarit ry
- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
- Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
- Koulutusta ja pätevöitymiskokeita järjestämään hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden edustus
- Muoviteollisuus ry:n putkijaosto (asiamies sihteerinä)

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukuntatoiminnan yksityiskohtainen kuvaus on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK1) toimintaohje".

Osaamisvaatimukset

Osaavilta muoviputkihitsaajilta vaaditaan sekä muovimateriaalien että myös niille soveltuvien hitsausmenetelmien hyvää hallintaa. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Päämateriaaleista on myös useita erilaisia versioita. Tavallisimmin käytetyt hitsausmenetelmät ovat puskuhitsaus ja sähköhitsaus. Puskuhitsaus on perinteikäs liitettävien putkien päät suoraan toisiinsa yhdistävä menetelmä. Sähköhitsauksessa käytetään erityisiä ns. sähköhitsausmuhveja. Menetelmätaidot ovat jaettavissa laitteiden käytön ja työvaiheiden osaamiseen. Myös eri käyttötarkoituksiin soveltuvien putkien erilaiset rakenteet sekä muoviputkien oikeat käsittelytavat on hallittava. Ammattilainen osaa ja muistaa myös dokumentoida tekemisensä niin, että laadukkaalta hitsaamiselta edellytettävä työn jäljitettävyyskin on kunnossa.
Muoviputkihitsaajan pätevöityminen
Kuva 2. Muoviputkihitsaajan pätevöinti

Koulutus ja pätevöinti

Neuvottelukunta on laatinut sisältövaatimukset hyväksyttävälle koulutukselle pätevöitymiskokeineen. Vaatimukset on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkien hitsauksen koulutusohjelman ja pätevöitymiskokeen runko". Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet vaatimusten mukaisen koulutusohjelman ja pätevöitymiskoejärjestelyt sekä läpäisseet Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan) tekemän kouluttaja-auditoinnin, jonka läpäisy perustuu neuvottelukunnan hyväksymiin kriteereihin. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat:

- AEL Linkki
- Hyria koulutus Oy Linkki
- Savon ammatti- ja aikuisopisto Linkki
- Sedu aikuiskoulutus Linkki
- Ylä-Savon ammattiopisto Linkki

Neuvottelukunnan asettama auditointiryhmä on järjestelmän sisäistä laadunvalvontaa tekevä toimielin. Se voi neuvottelukunnan määrittelemin edellytyksin hyväksyä myös muita pätevöitymisen mahdollistavia koulutuksia ja pätevöitymiskoesuorituksia. Päteväksi todettu muoviputkien hitsaaja on oikeutettu saamaan 5 vuoden määräajan voimassa olevat todistuksen, rekisterimerkinnän ja pätevyyskortin. Pätevöitymiskokeen suorituksesta saatava todistus mahdollistaa ammattilaisrekisteriin hakeutumisen ja pätevyyskortin hankkimisen. Neuvottelukunnan toimintaohjeessa on määritelty pätevyyden ylläpidon vaatimukset sekä edellytykset peruuttaa pätevyyden voimassaolo.

Ammattilaisrekisteri ja pätevyyskortit

Järjestelmän päteviksi toteamat muoviputkihitsaajat sekä heitä työllistävät yritykset voivat hakeutua järjestelmän palveluntoimittajan Kiwa Inspectan ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Pätevien ammattilaisten rekisteri muodostuu taulukoista Muoviputkihitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset. Kiwa Inspectan tätä järjestelmää esittelevältä tietosivulta löytyvät sekä hitsaajia että koulutusorganisaatiota koskevat Hakuohjeet ja lomakkeet.

Pätevyyskortin esimerkkikuva
Kuva 3. Pätevyyskortin esimerkkikuva

Lisätietoja

Pätevöitymisestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on neuvottelukunnan, auditointiryhmän ja markkinointiryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies.Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.

Muoviputkihitsaajien pätevöintijärjestelmän esite
Järjestelmän yleisesite
2.6MB, päivitetty 8.5.2017
Muoviputkihitsaajien pätevöintijärjestelmän esittelevä diaesitys
577KB, päivitetty 16.11.2017