Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Sanasto

Jäikö jokin sana askarruttamaan? Hae sitä sanastosta!

Muovisanastoa

Oheen olemme koonneet keskeisiä muovialan termejä ja niiden selitykset. Muoviteollisuus ry:n sivuston hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti hakemasi tiedon. Jos jokin sana puuttuu, voit vinkata siitä Yhteydenottolomake-osiossa.

Muovialan keskeisimmästä termistä "muovi" tämä sanasto esittää kansainvälisen määritelmän suomennoksen. Termin laajempi selitys löytyy tietosivulta Muovin määrittely.

Tutustu myös Sanastokeskus TSK:n julkaiseman TEPA-termipankin lähteen ”Muovitermit” määritelmiin: termipankki.fi/tepa/fi/

 • K-messut
  Muovialan johtavat suurmessut, jotka järjestetään aina joka kolmas vuosi Dusseldorfissa
 • Kalenterointi
  Kalanterointia käytetään eripaksuisten levyjen valmistukseen ja sillä voidaan yhdistää teknisiä kankaita kumiin ja päällystää kankaita ohuella kumikalvolla. Lisäksi kalanteroinnilla voidaan valmistaa lujitettuja monikerrosrakenteita sekä aihioita jatkojalostusprosesseihin. Kalenteroinnissa muovi puristetaan kahden tai useamman telan väliin jolloin siitä viilentyessä tulee muovilevyä.
 • Kannatus
  Muoviteollisuus ryn kannatus-, tuki- ja suostumussitoumukset
 • Kasvihuonekaasu
  Kaasumainen päästö, jolla on ei-haluttu ilmakehää lämmittävä vaikutus esim CO2 ja metaani. Monissa käyttökohteissa muovit vähentävät energiankulutusta sekä kasvihuonekaasuja.
 • Katalyytti
  Aine, joka ylläpitää ja nopeuttaa kemiallista reaktiota ottamatta osaa itse reaktioon. Katalyytti ei yleensä ole osa lopputuotetta.
 • Kertamuovi
  Kertamuovautuva muovi, jota ei voida ilman kemiallisen rakenteen hajoamista sulattaa ja muovata uudelleen. Kertamuovin raaka-aine on yleensä nestemäinen monomeeri tai esipolymeeri. Lämmön avulla muovattaessa raaka-aineen molekyylien välille muodostuu ns. silloitussidoksia ja nestemäinen olomuoto muuttuu kiinteäksi. Esimerkiksi bakeliitti (PF) ja polyuretaani (PUR).
 • Kestomuovi
  Kestomuovautuva muovi, jota voidaan ilman kemiallista hajoamista sulattaa ja muovata useita kertoja. Kestomuovin raaka-aine on yleensä raemuodossa. Esimerkiksi PE (polyeteeni) ja PP (polypropeeni).
 • Kestävä kehitys
  Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on luonnonvarojen riittävyys.
 • Kierrätetty muovi
  Katso Uusiomuovi.
 • Kierrätetty muovituote
  Kierrätysprosessissa hyödynnetty muovituote. Katso myös Muovien kierrätys.
 • Kierrätettävä muovi
  Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovimateriaali, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovimateriaali.
 • Kierrätettävä muovituote
  Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovituote, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovituote.
 • Kierrätys
  Käytöstä poistettujen materiaalien ja tuotteiden sekä jätteiden hyötykäyttö energian, neitseellisen raaka-aineen, rahan ja ympäristön säästämiseksi. Katso myös Muovien kierrätys.
 • Kierrätysaste
  Muovien kierrätys Suomessa noin 50 000 tonnia/vuosi. Puolet tästä pakkauksia ja pantillisia PET-pulloja. Kokonaiskierrätysaste on 16-20 %.
 • Kierrätyskelpoinen muovi
  Kierrätykseen soveltuva muovimateriaali. Kaikki ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.
 • Kierrätyskelpoinen muovituote
  Kierrätykseen soveltuva muovituote. Kokonaan tai osittain muovisten tuotteiden valmistuksessa käytetyt ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.
 • Kierrätysmerkit
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Kierrätysmerkki
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Kierrätysmuovi
  Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovi, Kierrätetty muovi tai Uusiomuovi.
 • Kierrätysmuovituote
  Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovituote, Kierrätetty muovituote tai Uusiomuovituote.
 • Kiertotalous
  Kiertotaloudessa resurssit pyritään säilyttämään kierrossa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tuotteet niin, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.
 • Kiteytyminen
  Kiteiden eli kristallien muodostuminen. Atomit, molekyylit tai molekyyliketjut järjestäytyvät yhdisteelle ominaisen kolmiulotteisen mallin mukaan. Esimerkiksi PE, PP ja PA ovat kiteytyneitä.
 • Kompaundi
  Yhdiste. Massasekottimella yhdestä tai useammasta polymeeristä ja lisäaineista valmistettu homogeeninen seos, joka on tarkoitettu suoraan tuotteen valmistukseen.
 • Komposiitti
  Kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä. Materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet toisiinsa. Esimerkiksi betoni tai lujitemuovi (= muovi + lujite). Voileipä on käytännön esimerkki komposiitista: Leipä + levite.
 • Kompostoitava
  Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa normaalisti. Jos muovi on kompostoitava tarkoittaa se että se hajoaa kontrolloidussa kompostoriympäristössä. Yleensä muovien kompostoimiseen tarvitaan teollisia kompostoreita joissa on tarkkaan määritetyt olosuhteet.
 • Kopolymeeri
  Vähintään kaksi eri monomeeriä, jotka ovat polymeroituneet yhteen polymeeriksi.
 • Krakkaus
  Yhdisteen (yleensä öljy) molekyyliketjut pilkotaan lämmön, aineen ja/tai katalyytin avulla pienemmiksi osiksi.
 • Kuitu
  Partikkeli, jonka pituus on yli kymmenkertainen poikkileikkaukseen mitattuna. Esimerkiksi pellava, puuvilla, lasikuitu, hiilikuitu, muovikuitu.
 • Kumi
  Elasteihin lukeutuva materiaali, jonka elastomeerin tai elastomeerien makromolekyylien välille on vulkanoimalla tms. kumituotteiden valmistukseen liittyvällä prosessilla aikaansaatu ns. silloitussidoksia. Kumien lisäaineena käytetään usein suuria pitoisuuksia nokea. Sidokset vaikuttavat kumin elastisuuteen (kimmoisuuteen) ja estävät kumituotteen kumin muovauksen uudelleen lämmön avulla. (kumin ja termoelastin kansainväliset määritelmät löytyvät standardista ISO 1382)
 • Kutistekalvo
  Tuotteen valmistuksen aikana yhteen tai kahteen suuntaan orientoitunut kalvo, joka voidaan kutistaa lämmöllä.
 • Käsilaminointi
  Katso laminointi