Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus huolissaan luokattomista kemikaalipakkauksista ja niiden markkinavalvonnasta

Suomalaiset muovipakkausten valmistajat ovat erittäin huolestuneita epäasiallisesti pakatuista vaarallisista aineista. Säädösten vastainen pakkaaminen ja myynti kuluttajille osoittavat pahaa välinpitämättömyyttä turvallisuudesta ja terveydestä.

Pitäisi olla itsestään selvää, että vaarallisten aineiden kuljetus- ja myyntipakkaukset vastaisivat Suomessa kaikkia niitä koskevia määräyksiä. Näin ei kuitenkaan ole. Tämän havaitsee etenkin syksyisin, monien talvella tarvittavien kemikaalien tullessa myyntihyllyille.

Vaarallisten aineiden kuljetuksien (VAK) pakkausvalvonta ei toimi tai se on riittämätöntä. Kemikaalipakkauksista puuttuvat liian usein tarvittavat UN -lupapäätösmerkinnät, niiden sulkimet eivät täytä määräyksiä tai pakkaus ei muutoin ole soveltuva sen sisältämän kemikaalin suojaksi. Oikealla tavalla tuotteeksi jalostettuna muovi sinänsä on loistava pakkausmateriaali ja perusteellisesti testattuna muovituotteeseen voi varmasti luottaa.

Yhtenä tilannetta korjaavana asiana olisi tärkeää julkaista Suomessa hyväksytyt valmistajakohtaiset 0,5 - 1 000-litraisten VAK -pakkausten ja -säiliöiden UN -lupapäätökset. Tätä pientä, mutta tarpeellista toimenpidettä on pyydetty jo vuodesta 2010 lähtien. Lupauksista huolimatta sitä ei ole toteutettu, vaikka julkistamisen avulla pakkaajien ja asiakkaiden olisi mahdollista todeta, minkä yritysten tuotteet on oikeasti hyväksytty vaarallisten aineiden pakkauksiksi maassamme.

Vastaavat tietokannat ovat julkisia jo monessa EU-jäsenmaassa. Muoviteollisuus ry:ssä koemme, että Suomessakin läpinäkyvyys ja avoimuus täydentäisivät sekä oma- että viranomaisvalvontaa. Valvontaa ja vastuunkantoa on vahvistettava. Nyt vaarallisia pakkauksia halvalla tuottavat yritykset hyötyvät tilanteesta, turvallisuuden kustannuksella.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Vesa Kärhä, 040 559 7557

Suomessa jatkuvasti käytössä vaarallisia kemikaali-pakkauksia

Kanisteri

turvaton korkki