Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovikassien kansalliselle säätelylle EI

Euroopan unionin ohuiden muovisten ostoskassien säätelyhanke etenee nyt kohti kansallista toimeenpanovaihettaan. Erityisiä kansallisia kieltoja, rajoitteita tai omia materiaalimääräyksiä ei maassamme ole tarkoituksenmukaista kauppakasseille säätää.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Muoviteollisuus ry ovat 18.12.2014 toimittaneet kannanottonsa kansallisen säätelyn toteutusmallista ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Työllisyysnäkökulma mukaan

Ohuiden muovisten ostoskassien säätelyprosessissa jäi kansalliselle toteutukselle lopulta suuri liikkumatila, mikä mahdollistaa maassamme jo pitkään käytössä olleiden vastuullisten ja toimivien kassikäytäntöjen vaalimisen ja sen myötä myös satojen työpaikkojen säilyttämisen Suomessa.

Komission lopullinen tavoite 40 kassia vuodessa

Suomessa käytetään alustavien arvioiden mukaan noin 55 kassia asukasta kohti vuodessa, kun komission mukaan muovikassien EU:n keskimääräinen käyttö on 198 muovikassia asukasta kohti vuodessa. Komissio tavoittelee kussakin maassa käyttötasoksi korkeintaan 90 kassia/asukas/vuonna 2019 ja korkeintaan 40 kassia/asukas/vuonna 2025.

Tavoitteeseen neuvonnalla

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Muoviteollisuus ry uskovat, että komission tavoittelema käyttötaso saavutetaan Suomessa pääosin neuvonnan kautta, uudelleen käyttöä lisäämällä sekä palvelukonseptien ja tuotteiden kehitystyöllä.
Suomessa valtaosa kasseista on jo pitkään ollut maksullisia, merkittävästi kierrätysmuovia sisältäviä, laadukkaita ja tarpeellisia ostosten kantovälineitä, joita on käytetty moneen kertaan ja lopuksi vielä hyödynnetty tarpeellisina roskapusseina. Valtaosa näistä kasseista on valmistettu kotimaassa.

Roskaantumisen välttäminen on ollut alun perin tämän hankkeen ajurina. Siihen vaikutetaan jätehuollon kehityksellä ja asenteiden muokkauksella. Erityisiä kansallisia kieltoja, rajoitteita tai omia materiaalimääräyksiä ei maassamme ole tarkoituksenmukaista kauppakasseille säätää.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Muoviteollisuus ry haluavat yhdessä toimia muovikassien sekä muiden muovituotteiden oikeanlaisen ja vastuullisen käytön edistämiseksi Suomessa.
Suomessa muovikasseja valmistetaan viidessä yrityksessä. Muovituotteita valmistavia yrityksiä on Suomessa noin 580. Työvoimaa on yli 12 000. Tuotannon jalostusarvo on noin miljardi euroa ja osuus Suomen koko teollisuuden jalostusarvosta yli kolme prosenttia. Muovialan työntekijät ovat järjestäytyneet TEAM Teollisuusalan ammattiliitto ry:hyn ja järjestäytyneet työnantajayritykset kuuluvat Muoviteollisuus ry:hyn.