Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 29.1.2016

Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskeviksi asetuksiksi. Asetusehdotukset koskevat kyseisten putkien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää.

Lausuntonaan Muoviteollisuus ry ja Putkijaosto esittävät asetusehdotusten ja liitedokumenttien jatkovalmistelua varten seuraavat näkemykset:

1. Tyyppihyväksyntä on yksi vaihtoehtoinen tuotehyväksyntämenettely. Kyseessä olevilla dokumenteilla tulee kuvata tyyppihyväksynnän asema helposti oikein ymmärrettävällä tavalla. Vaihtoehtoiset tuotehyväksyntämenettelyt on tuotava uudistuksessa selkeästi ja tasapuolisesti esille.

2. Lausuntopyynnön mukaisista dokumenteista tulee selkeästi ilmetä, että kyse on talousveden johtamisesta. Joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksynnän asetusehdotuksesta tämä maininta näyttää puuttuvan.

3. Asetuksissa annettujen ominaisuusvaatimusten, niille asetettujen hyväksymiskriteerien sekä ominaisuuksien määrittämiseen hyväksyttyjen menetelmien välillä tulee aina olla selkeä yhteys. Useiden rinnakkaisdokumenttien ratkaisussa tämä tavoite vaikuttaa haasteelliselta toteuttaa. Standardin sisällön kirjaaminen asetukseen sellaisenaan voi osoittautua ongelmalliseksi standardin mahdollisen muutoksen yhteydessä.

4. Putkijärjestelmissä on aina mukana myös liittimiä. PEX-putkia koskevissa asetuksissa voisi olla hyvä huomioida myös liittimet. Voimassa olevissa monikerrosputkien ja polypropeenista valmistettujen viemäriputkien tyyppihyväksyntäasetuksissa on huomioitu myös liittimet.

5. Tyyppihyväksyntäkelpoisten putkihalkaisijoiden mahdollisesti poiketessa EN-standardissa mainituista kyseisen putkityypin halkaisijoista olisi hyvä esittää poikkeamisille perustelut.

6. Putkiominaisuuksien olennaisten teknisten vaatimusten mukaisessa tyyppihyväksynnässä käytettyjen menetelmien poiketessa kyseisten ominaisuuksien testauksessa käytettyjen EN-standardien menetelmistä olisi hyvä esittää poikkeamisille perustelut (esim. Suomessa hyväksi todettu haju- ja makutestaus SFS 2335 Liite A mukaan).

7. Panostusta tarvitaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tekemiseen ymmärretyksi siten kuin siitä on laissa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) 38 §:ssä säädetty.

Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulla Tiedotteet ja kannanotot .
Lisätietoja lausunnosta antaa putkijaoston asiamies. Yhteystiedot löytyvät lausunnosta.

Takaisin