Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
myös arvovalinta. 2. Lainsäädäntö huomioi erilaiset kiinteistöt ja jätevedet Hajajätevesiasetuksen sisältöä on kehitetty asetuksen vo...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
päivitettiin kevään 2017 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen tehtyyn 6. painokseen. Samalla opasta uudistettiin muutenkin pyrkien antamaan lukija...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
telmiä koskeva uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan 3.4.2017. Nyt on aika kiinnittää huomiota rantojen ja talousvesikaivojen vedenlaatuun pan...

2.10.2014 Hajajätevesiasetus suojelee(Sivu)
on myös arvovalinta. Lainsäädäntö huomioi erilaiset kiinteistöt ja jätevedet Hajajätevesiasetuksen sisältöä on kehitetty asetuksen v...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
isäksi myös koko kyseinen lainsäädäntö halutaan avata. Lainsäädäntö ei maassamme enää vaikuta olevan ennakoitavissa ja vakaa aiempaan tapaan...

18.12.2014 Muovikassisäätely neuvonnalla(Sivu)
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Muoviteollisuus ry ovat 18.12.2014 toimittaneet kannanottonsa kansallisen säätelyn toteutusmallista ...

Jaostotoiminta(Sivu)
merkiksi imagon nostatus, lainsäädäntöön vaikuttaminen, kierrätys- ja jätekysymykset, standardisointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja m...

Työmarkkinat(Sivu)
nteet tulkintatilanteet lainsäädäntö Työmarkkinasektori auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja tekemään yhteistyötä työntekijö...

Asianmukaiset muoviset kemikaalipakkaukset löytyvät nyt helpommin (Uutinen)
pakkauksia koskee tiukka lainsäädäntö, joka velvoittaa huolehtimaan siitä, että pakkaus on turvallinen, testattu ja täyttää niin kutsutun UN...

Hyväksytyt muoviset kemikaalipakkaukset asianmukaisilta valmistajilta (Uutinen)
tiukat edellytykset (VAK-lainsäädäntö) täyttävissä pakkauksissa. Muoviteollisuuden jäsenyrityksistä sellaisia sertifioituja pakkausratkaisuja...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
tiivin 2015/1535 mukaista lainsäädäntöhankkeiden käsittelyä varten Euroopan komission TRIS (Technical Regulations Information System) tietokan...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
kä säännöksiä on muokattu lainsäädäntötyön ja uudistukselle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden vaatimalla tavalla. Uudistuksessa haja...

muoviset elintarvikepakkaukset(Tietopankki)
sityiskohtaisin ja tiukin lainsäädäntö, jota lisäksi jatkuvasti päivitetään, mikäli uutta tutkimustulosta joltain osin ilmenee. Valvonnasta ja...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
Markkinoille on tullut uusia, entistä paremmin toimivia muoveja ja muovituotteita. Muovien raaka-ainepohja irtautuu vähän kerrassaan öljystä j...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<TABLE114:TIEDOTTEET-JA> <TABLE108:TIEDOTTEET-JA> <TABLE96:LAUSUNNOT-JA-K> <TABLE26:N-A> Lausuntopyynnöt ja lausunnot nykyään ve...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
Vuoden 2020 alussa Suomessa tulivat voimaan YM:n asetukset eräitä rakennustuotteita koskevista olennaisista teknisistä vaatimuksista. Valitsem...

Jätelaki(Sanastosana)
Jätelaki Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_v...