Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Muovien kierrätys(Sivu)
Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja. Muovien kierrätyksessä on kyse kok...

Muovit edistävät kiertotaloutta(Sivu)
vat? Muovien sukutaulua Muovien kierrätyslukuja EUssa 2017 Suomennettu esite Englanninkielinen, alkuper...

Jätemuovien maailma mullistuu(Uutinen)
a toiseen siirtelyltä. Muovien kierrätys on Suomessa vuositasolla noin 50 000 tonnia, josta puolet on pakkauksia ja erityisesti pantillisia...

Muiden kuin pakkausmuovien kierrätys(Tietopankki)
Muiden kuin pakkausmuovien kierrätys Hei, onko olemassa teknistä estettä muiden kuin pakkausmuovien kierrättämiselle? Tiedän, että muovien kie...

Uusiomuovijaosto(Sivu)
uotteiden valmistajia. Muovien kierrätys elää varsin kiinnostavaa ajanjaksoa. Aihetta pidetään paljon esillä päätöksentekoelimissä. Muovi...

#Ämpäristöteko toi kuluttajien kovamuovituotteita kierrätykseen(Uutinen)
teriaalina! Myös kovamuovien kierrätys onnistuu, kun esikäsittely on toimivaa ja materiaalia saadaan kerättyä tarpeeksi, sanoo kierrätysl...

Muovimarkkinat kehityksen mittareina (Uutinen)
Euroopan muovien tuottajien järjestö PlasticsEurope julkaisi 21.10.2016 K2016 -messuilla tuotanto-, kysyntä- ja kierrätystilastonsa. Kansainvä...

Toiminta(Sivu)
>EuCIA Lujitemuovien kierrätys Jaosto seuraa lujitemuovin hyötykäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia ja on mukana tukimuksissa...

Muovit ja ympäristö(Sivu)
destaan lukuisia kertoja. Muovien kierrätys ja hyötykäyttö onkin yleistynyt suurin askelin ja nykyään esimerkiksi Euroopassa, monessa maassa y...

Muovitieto(Sivu)
ityksen materiaalina sekä muovien kierrätystä. Täältä löydät myös tietoa biomuoveista. -osiossa on materiaalia opetukseen ja opett...

Muovialan koulutus(Sivu)
vituotteiden korjaaminen muovien kierrätys muovialan informaatio- ja tietolähteet muovialan sanasto Kirjassa on 237 sivua ja sitä...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
kaikkia tahoja suosimaan muovien kierrätystä sekä hankinnoissa että oman jätehuollon järjestelyin. Pieni vaiva - iso hyöty. Uusiomuovijaosto...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
kaikkia tahoja suosimaan muovien kierrätystä sekä hankinnoissa että oman jätehuollon järjestelyin. Pieni vaiva - iso hyöty. Uusiomuovijaost...

Miljoonainvestointi kierrätysmuovituotantoon Suomessa(Uutinen)
Merkittävä panostus muovien kierrätyslaitokseen Keski-Pohjanmaalla. PET-pulloja uudelleen raaka-aineeksi kierrättävä Pramia Plastics Oy Tohol...

Muoviton maaliskuu haastaa meidät kaikki panostamaan kiertotalouteen: tekemään kestävämpiä valintoja ja tarkastamaan suhtautumisemme muovimateriaaleihin. (Uutinen)
muun muassa siitä, miten muovien kierrätystä ja kierrätysmuovien käyttöä lisätään sekä siitä, miten yrityksiä kannustetaan kehittämään kestäv...

Muovikuuluukiertoon.fi sivusto avattu(Uutinen)
aivan keskeisin tekijä on muovien kierrätys ja muu asianmukainen hyödyntäminen varsinaisen käytön jälkeen. Melkein kaikki muovit voidaan hyöd...

#Ämpäristöteko innoitti kuluttajat tuomaan kovamuovit kiertoon(Uutinen)
Kärhä kertoo. Myös muita muovien kierrätysjärjestelmiä kehitetään, kuten keskitettyjä automaattisia lajittelu- ja käsittelylaitoksia, jotka m...

Merenrannan roskat ja biomuovit - korjaus STT:n uutiseen (Uutinen)
ättää uudelleen käyttöön. Muovien kierrätys kehittyy ja yleistyy tällä hetkellä voimakkaasti. 20 % Suomen muoveista on kertamuoveja, joita ei...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
ollut mukana kehittämässä muovien kierrätystä ja uusiutumista käytännössä. Se on jopa tarjonnut ympäristönsä asukkaille kovien muovien keräysm...

Kierrätysmuovin uusiokäyttö(Tietopankki)
una menee, nimittäin kestomuovien kierrätys. Suomessa alkaa vuonna 2016 muovipakkausten keräys kierrätykseen ja sen kautta tuleville muoveille...

Kierrätysaste(Sanastosana)
Kierrätysaste Muovien kierrätys Suomessa noin 50 000 tonnia/vuosi. Puolet tästä pakkauksia ja pantillisia PET-pulloja. Kokonaiskierrätysaste...

kierrätysmerkit(Sanastosana)
o kohdasta muovit ja ymparisto alasivulta muovien kierrätys...

kierrätysmerkki(Sanastosana)
o kohdasta muovit ja ymparisto alasivulta muovien kierrätys...

Muovien kierrätys(Sanastosana)
Muovien kierrätys Katso esimerkiksi www.uusiomuovi.fi...

Jaoston yritykset(Sivu)
Vuonna 2019 uusiomuovijaoston yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä muovikierrätyksen kanssa....

Opetusmateriaalit(Sivu)
Muovi-ilmiö on suomalainen, vuonna 2012 tehdyn pilottikokeilun perusteelle rakennettu, virikepaketti opettamisesta ja oppimisesta. Virikepaket...