Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

CE-merkintä ja NPM-merkki muoviputkissa

Euroopan Unionin rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013. Asetus edellyttää että rakennustuotteille, jotka sijoitetaan Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille ja joita koskee harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN) tai eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD), on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuote on CE-merkittävä.

Muoviputkijärjestelmät kuuluvat myös rakennustuoteasetuksen piiriin. Muoviputkijärjestelmille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja (hENs). Standardit ovat vielä työn alla ja niiden arvioidaan valmistuvan vuosien 2017-2018 aikana.

Harmonisoitujen standardien puuttuminen tarkoittaa, että on laitonta antaa suoritustasoilmoitus (DoP) tai käyttää CE-merkintää mihinkään muoviputkeen tai -putkiyhteeseen paitsi hyvin erityisissä tapauksissa, joissa niitä koskee eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD). Näissä erityistapauksissa tuotteella on yksittäisen valmistajan hakemukseen ja EAD:n vaatimuksiin perustuva teknisen arviointilaitokset (TAB) myöntämä eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). Mikäli markkinoilla on yrityksiä, jotka laittomasti käyttävät CE-merkintää muoviputkituotteissaan, voi tästä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, joka on TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

Harmonisoidut standardit ovat valmisteilla seuraaville muoviputkituoteryhmille:

  • kiinteistöviemärit
  • maahan asennetut viemärit
  • maahan asennetut ja maanpäälliset paineputket
  • talotekniset käyttö- ja lämmitysvesiputket

CE-merkintä ei ole takuu tuotteen laadusta. Valmisteilla oleviin harmonisoituihin standardeihin perustuva CE-merkintä tulisi olemaan tuotteen valmistajan oma ilmoitus siitä, että tuote täyttää kaikki Euroopan talousalueella tuotteen vapaalle liikkuvuudelle asetetut vaatimukset. CE-merkintä ei ole laatumerkki eikä yleinen turvallisuusmerkintä.

Jos haluaa varmistua siitä, että muoviputkijärjestelmät ovat laadukkaita kannattaa valita Nordic Poly Mark (NPM) -merkitty tuote. NPM-merkin myöntää INSTA-CERT ja merkki takaa sen, että muoviputket kestävät, ovat pohjoismaisten erityisvaatimusten mukaiset ja ovat puolueettoman tahon testaamat ja tarkastamat. NPM on laatumerkki joka takaa, että muoviputket soveltuvat käyttökohteeseen.

Tutustu tarkemmin NPM-laatumerkkiin esitteistä, jotka löytyvät osiosta "Julkaisut".

Alla oleva video esittelee NPM-laatumerkin: