Kuva: Pipelife Finland OyPutket

Kaukolämpöjaosto

Putkia kovaan käyttöön

Kaukolämpöjaosto

Kaukolämpöjaosto toimii kaukolämpöjohtoja valmistavien Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteistyöelimenä.

Jaoston toiminnan pääpaino on kaukolämpöputkiin liittyvässä eurooppalaisessa standardisoinnissa. Jaostolle kuuluu MT ry:n vastuulla oleva tekninen työryhmän CEN/TC 107 ”Prefabricated District Heating Pipe Systems” standardien laadinta ja toimialavelvoitteiden täyttäminen. Varsinainen standardisointityö tehdään laadunvalvonnan neuvottelukunnassa (LVNK), jossa Muoviteollisuus ry (MT) ja Energiateollisuus ry (ET) ovat edustettuina.

Toiminta

Laadunvalvonnan neuvottelukunnan (LVNK) sihteeri Veli-Pekka Sirola osallistuu Suomen edustajana CEN TC 107 ”Prefabricated District Heating Pipe Systems” standardisointityöryhmien WG 2 (Basic considerations), WG 3 (PUR foam), WG 4 (Joints), WG 5 (Fittings) ja JWG 1 (Design and installation) toimintaan. Osallistuminen rahoitetaan osittain MT ry:n järjestämällä SFS:n avustuksella ja osittain omarahoituksella.

LVNK seuraa eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämistä ja toimintaa Euroheat & Power:in Certification Boardissa.

LVNK ylläpitää suomalaista kaukolämpöputkien vapaa- ehtoista laadunvalvontajärjestelmää. Se vastaa elementtien ja niiden osien liitosratkaisujen ja -materiaalien laadunvalvontarutiineista, alan urakoitsijoiden auktorisoinnin ylläpidosta sekä järjestelmän kehittämisestä ja hallinnoinnista. Se vahvistaa vuosittain kaukolämpöjohtojen laatutakuun eli LT-merkkioikeudet ja hyväksymistodistukset ja pitää näistä sertifikaattiluetteloa internetissä www.energia.fi. Alan auktorisoitu koulutus hoidetaan yhteistyössä Hyria Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilö

Kari Kuivalainen
Asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi
+358 40 8439 425